zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Werkloze 55-plusser ongemotiveerd op arbeidsmarkt

21 september 2012 - Bijna de helft van de 55-plussers zit werkloos thuis. Zodra ouderen hun baan verliezen, wordt er weinig actie ondernomen om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt. Door de relatief hoge ontslagbescherming en de lange werkloosheiduitkering is er voor ouderen weinig motivatie om weer aan de slag te gaan, terwijl solliciteren met de komst van vacaturesites nog nooit zo gemakkelijk is geweest.


Dat stelt Jan-Peter Cruiming op basis van onderzoek van DNB en van het aanbod van cv’s op zijn vacaturesite Jobbird.com. Cruiming: "We zien dat jongeren volop online solliciteren, maar de 55-plusser is met 4,1 procent een slecht vertegenwoordigde doelgroep op de vacaturesites." Investeer in omscholing

Cruiming erkent dat het voor de 55-plussers niet altijd eenvoudig is om terug te keren op de arbeidsmarkt. Toch liggen er genoeg kansen: "Ondanks de crisis zijn er nog genoeg branches waar men staat te springen om gekwalificeerd personeel. Daardoor ontstaat de situatie dat er 1,3 miljoen mensen thuis zitten, terwijl er aan alle kanten arbeidsimmigranten worden aangetrokken." Cruiming adviseert de overheid dan ook om nog meer te investeren in omscholing. De nadruk ligt nu nog teveel op terugkeren in het oude werkveld, omdat onterecht verwacht wordt dat daar de meeste kansen liggen. Maar door de werkzoekende te laten omscholen, vergroot die de kans op succes op de arbeidsmarkt enorm, wat een motiverend effect heeft. 

Sollicitatieplicht

Naast investeren in omscholing, moet ook de norm bij de sollicitatieplicht voor werkzoekenden verhoogd worden, vindt Cruiming: "In Nederland zijn werklozen relatief makkelijk af met een sollicitatieplicht van één keer per week. Dat is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig is solliciteren zo eenvoudig, dat minimaal vier keer in de week zeker haalbaar is en ook nodig, zeker als de overheid wil dat we tot ons 67ste blijven werken."

 
 Doorsturen   51 reacties  

 

Laatste nieuws

 Vijf tips voor de aanschaf van een laptop voor thuiswerken
 Nederlander ziet geen plek voor zichzelf op kansrijke technische arbeidsmarkt
 Hoog niveau werknemersbetrokkenheid na invoering thuiswerken
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Ouderen houden moeilijke positie op de arbeidsmarkt
 Werkende 55-plussers hebben een goede positie op de arbeidsmarkt
 55-plusser wordt gediscrimineerd
 ‘Verhoging arbeidsparticipatie ouderen levert vier miljard op’
 
 
reacties
 
Henk van Ouwerkerk  |   | 
21-09-2012
 | 
07:36 uur
Beste Jan-Peter Cruiming,

Als 't zo makkelijk zou zijn dat wat u schetst dan was het percentage van 4,1 procent wel wat hoger geweest, dunkt me. En 55+ of 50+ maakt dat nog enigzins wat uit? Er is nog wel een inhaalslag te maken, dat weer wel.
Theo Kuster  |   | 
21-09-2012
 | 
07:57 uur
Na 25 jaar bij KPN te hebben gewerkt, ben ik als zelfstandig consultant/projectmanager van start gegaan. Na 15 jr was het dermate moeilijk om een nieuwe opdracht te verwerven, dat ik besloot mijn aanpak te verbreden. Via netwerken kwam ik in contact met een groot bedrijf in de sociale zekerheid en kon daar in dienst treden. Dat was op mijn 62e, met een contract tot mijn pensioengerechtigde leeftijd. Mijn ervaring is: het kan wel, echter op de voorwaarde dat je buitengewoon flexibel bent, en blijft ontwikkelen. Dat stopt dus ook niet bij het jaar waarin je 65 wordt.
Overigens heb ik ook niet perse het idee, dat ik wil stoppen met werken bij 65. Dat is uiteraard ook individueel.
Ook ik heb bij intakegesprekken gemerkt, dat het behoorlijk lastig is, om door 'het plaatje' dat kleeft aan 55+ heen te breken.
Het viel me daarbij op, dat de perceptie van de andere kant sterk varieerde met de leeftijd van de intaker. Iets om verder te onderzoeken?
wimbro  |   | 
21-09-2012
 | 
08:06 uur
Ik weet niet waar en hoe dhr. Cruiming (DNB) dit onderzoek heeft gedaan, maar zijn interpretaties slaan nergens op. Ik ben 58 en sinds 2 jaar werkloos, ik solliciteer elke dag minstens op 1 a 2 advertentie. De afwijzingen, als je überhaupt bericht krijgt, variëren van je hebt niet voldoende kennis tot je hebt geen actuele kennis en je past niet binnen het team (terwijl ze je niet eens gesproken hebben). Over 1 jaar verliezen wij de helft van ons gezinsinkomen en als het aantal afwijzingen zo door gaat, dan hebben wij (met een koophuis) dus een probleem. Ik ken nog legio mensen die in een soortgelijke situatie verkeren. Dhr. Cruiming (DNB) moet het onderzoek nog maar eens overdoen en dan praten met mensen uit de praktijk. Trouwens dank aan al die recruiters en P%O'ers die zo vriendelijk zijn om nooit te reageren op je sollicitatie.
Marjolein Hins  |   | 
21-09-2012
 | 
08:53 uur
Ik denk dat de heer Cruiming even zijn huiswerk moet doen en deels kunnen we 't hem niet kwalijk nemen, want de informatieverstrekking op dit punt is niet duidelijk.

Er is op dit moment nog geen overschot aan banen, zoals wel al een jaar of 5 wordt gepromoot. Dit moment gaat op z'n vroegst pas in 2020 aanbreken. Waarbij ik een kanttekening maak, berekend op hedendaagse arbeidsmarkt bewegingen en ook die zijn dagelijks aan verandering onderhevig.

Er is op dit moment een grote werkloosheid. Op bepaalde branches (zorg, techniek) en provincies (limburg) na. En jongeren, ouderen, ZZP-ers en andere groepen hebben hier helaas meer last van dan de gemiddelde werknemer, omdat wij allerlei overtuigingen over groepen mensen vast houden in ons wereldbeeld. Percepties die we allang mogen loslaten, omdat deze niet (meer) waar zijn en niet kloppen. En we de diversiteit in onze arbeidsmarkt juist nodig hebben om de sociale cohesie te creeren die nodig is om onze economie en samenleving weer veerkrachtig te maken.

Het is wel belangrijk dat we de fabel rondom het feit dat er binnenkort banen te over zijn achter ons laten.

Meer info: (Klik hier)

Fijne dag en laten we in elk geval met elkaar zorgen dat we iedereen aan 't werk helpen en stoppen met van alles van groepen mensen te vinden en eens werkelijk naar de talenten van ieder individu te kijken!

Hartelijke groet,
Marjolein Hins
NumoQuest©  |   | 
21-09-2012
 | 
08:57 uur
Ik belees dergelijke berichtgeving telkens weer met een gezonde dosis scepsis en vooral wannneer de teneur weer eens aardig generaliseert.

Ik zou graag zien dat dames en heren onderzoekers, die dit soort tendentieuze artikeltjes menen te moeten publiceren, eens een ander onderzoekje doen.

Zo maar statistiekjes van twee jaar statistieken bijhouden mijn beste auteur.

Leeftijds gericht onderzoek +40 jarigen
(Ja mijn beste auteur, u leest het goed)

55% van de respondenten zoekt na 1.5 jaar werkeloos thuis zijn breder en buiten laatste competentieveld.

- Men soliciteerd gemiddeld 12-15 maal per week
- +80% zegt rechtstreeks leeftijsdiscriminatie te ervaren
- +90% heeft gedurende de periode dat zij soliciteren geen enkele reactie gehad op de betreffende sollicitatie.
- +95% is gedurende de periode dat men aan het sollicteren is geen enkele maal door de opdrachtgever/werkgever benaderd voor nadere vraagstelling

Even wat ervaringen van solicitanten op een rijtje gezet betreffende inhoud van de vacatures;

- Werkgevers zoeken continue naar 'niets kostende stagiair met minstens 3-5 jaar relevante ervaring'

- Vacatures dienen vooral als windowdressing

- Vacatures dienen als lokmiddel om CV's binnen te halen

- 'Wensen' in vacature zijn meer dan eens meerdere posities in één vacature vervat

Voorts zijn er professionals die zelf met enige regelmaat eigen sollicitatie's opvolgen. Daarbij komt als reactie naar voren dat de meeste opdrachtgevers niet zitten te wachten op dergelijk actie.

Enkele redenen voor afwijzing;

- U bent erg overgekwalificeerd
- We hebben de vacature intern al ingevuld
- U bent zzp-er en deze functie betreft een vast dienstverband. (Men is van mening dat de betreffende professional bij 'mooi weer' als eerste zal zijn vertrokken....'
- Ons budget laat iemand met uw capaciteiten niet toe.

Een ander saillant detail is dat 'guest sollicitanten' steeds vaker zien dat vacatures 'reeds waren ingevuld' waarvan de vacature toch met regelmaar bleef gepubliceerd.

Enkele sollicitanten ervaarden dat hun CV reeds bij een potentiele werkgever/opdrachtgever lag zonder dat zij waren geinformeerd.

Ik durf in ieder geval met een gerus gemoed uw artikel als onvolkomen en op punten onjuist terzijde te leggen.

Uiteraard kan ik hier niet voor uw doelgroep +55 spreken maar wel voor die hele, steeds jonger wordende groep, die stelselmatig dezelfde ervaringen blijken te hebben.
Wim  |   | 
21-09-2012
 | 
09:05 uur
Ik vind dit artikel erg kort door de bocht. Wat minder genererend zou ik op prijs hebben gesteld. Ook ik heb vele overwegend goed passende sollicitaties achter de rug. Voor uitzendbureau's ben ik over het algemeen niet interessant omdat mijn capaciteiten daar nauwelijks worden gevraagd. Zelfs inschrijven wordt dan niet gedaan. Detacheerders schrijven je wel in maar geven ook aan dat de leeftijd moeilijk is. Veel opdrachtgevers selecteren erop. Wat jobbird.com betreft: er zijn zeer vele mogelijkheden om je in te schrijven. Als je je bij elke organisatie moet inschrijven bereik je snel een niet te overziene situatie. Je wilt het immers up to date houden. Daarbij stoor ik mij er ook aan dat op vele sites verlangd wordt dat je CV in een bepaald stramien wordt opgebouwd en soms ook met keuzemogelijkheden die je laten kiezen tussen niet verrichte werkzaamheden en/of studies. Waarom niet overal de mogelijkheid om een CV gewoon in pdf of Word format aan te leveren?
Dirk Aalst  |   | 
21-09-2012
 | 
09:28 uur
Het klinkt allemaal te simplistisch. Als je 400 duizend werkzoekenden hebt tegenover 45 duizend banen, dan ben je een rund als je het nog niet door hebt. Dat je moet investeren in je eigen mensen, JA..!! Dat is zo klaar als een klontje. Dat je werkplekken moet genereren in het land, JA !!!
Harry  |   | 
21-09-2012
 | 
09:47 uur
Stel dat het onderzoek en de daaruit voortkomende gegevens juist zijn, dan nog is dit een verkeerd artikel. Het is juist de bedoeling van de schrijver om de 55-plusser meer te laten herintreden op de arbeidsmarkt. Dan hebben de succesverhalen en de succesvolle kant van het onderzoek een beter effect, dan telkens te blijven herhalen in te algemene termen dat de 55-plusser ongemotiveerd richting een nieuwe werkomgeving is.
Laten we toch eens ophouden met dit soort negatieve praat en dan verwachten dat mensen op basis daarvan wel in beweging komen.
Ton Wilde  |   | 
21-09-2012
 | 
10:33 uur
Het is triest!

Er wordt weer eens iets als waarheid gepubliceerd terwijl dit op basis van wat ik te lezen krijg absoluut niet zo te stellen is.

Kijkende naar de zeer summiere onderbouwing kan ik niet anders dan het vermoeden hebben dat Jan-Peter Cruiming moeite heeft met het trekken van goede conclusies uit cijfers; misschien trekt hij wel alleen vermoedens uit cijfers. Helaas voor hem zijn vermoedens persoonlijk en dus niet geschikt voor een nieuwsitem als de persoon geen autoriteit in het gebied, waar de vermoedens betrekking op hebben, is.

Fout 1. Hij neemt voor het gemak aan dat zijn banensite representatief is qua werkzoekenden. Dus de banensite is die de gemiddelde werkzoekende trekt. Maar misschien trekt monsterboard of werk.nl wel meer ouderen en minder jongeren. Of zet je als werkgever als je een oudere zoekt wel een (digitaal)netwerkrequest of uit in plaats van het internet te gebruiken.

Fout 2. Hij gaat er vanuit dat alle functies openstaan voor alle leeftijden of carrièrefases. Ondanks het verbod op leeftijdsdiscriminatie is het voor ouderen duidelijk uit de titel of omschrijving dat voor sommige functies alleen jongeren gewenst zijn en heeft solliciteren minder zin. Hij zou hebben moeten onderzoeken welk % functies gericht is op jongeren, mid-career en 50+ en dan pas conclusies trekken.

Fout 3. Hij neemt aan dat ouderen alleen digitaal oriënteren; Dus geen advertenties, netwerken of jobfairs. Het ligt zelfs in de verwachting dat bij de niet digitale sollicitaties het aantal ouderen wel beter vertegenwoordigd is dan de jongere generatie.

Fout 4a. Hij plakt er de titel ‘ongemotiveerd’ op. Alvorens zoiets te doen dien je toch een motivatieonderzoek met bijbehorende onderliggende oorzaken te verrichten. Een sollicitatie in Groningen als je in Geleen je koophuis hebt en/of al je kinderen wonen en dus financieel/sociaal niet verhuisbaar bent, heeft geen zin. Jongeren (vaak huurders en geen kinderen) zijn wat dat betreft veel flexibeler in de keuze van de werklocatie.

Fout 4b. ‘ de relatief hoge ontslagbescherming en de lange werkloosheiduitkering’ zijn volgens hem debet aan het door hem blijkbaar op persoonlijke titel geconstateerde. Ook dit is zonder motivatieonderzoek niet te stellen. Vermoeden kan wel, maar stellen niet.

Het is triest dat dit soort ongefundeerde uitspraken met haar rode ‘chocoladeletters’ in de titel opnomen wordt. Het schetst een ongenuanceerd en waarschijnlijk vertekend beeld en zegt alleen wat over de onzorgvuldigheid waarmee de site en dhr. Cruiming opereren.
Dat na zulks belabberd onderzoek hij de overheid durft te kunnen adviseren is bijna narcistisch te noemen.
Als het advies dan ook nog een wijd open deur intrapt kan ik niet anders doen dan vermoeden dat dit stukje alleen het daglicht ziet ter glorificatie van zijn banensite.
Willem van Druten  |   | 
21-09-2012
 | 
10:52 uur
Weer een prachtig onderzoek. Als DNB staat voor De Nederlandse Bank dan lijkt het of Jan-Peter met zijn onderzoek al anticipeert op de lijn van Henk Kamp (VVD). Zo van ''er is werk zat als je maar genoeg solliciteert''. Zeker zal er werk zijn en moet je het begrip passend los laten. Maar als je met een hoop vlutbaantjes nog niet eens in je onderhoud kunt voorzien en als een flexuren-stopmiddel worden gebruikt valt er niets te winnen. Dit zijn dus een zwamconclusies als je ziet dat 4% van de 50+’ers aan de bak komen via solliciteren op de traditionele manier. En nu moet Jan-Peter niet komen met het kip-ei argument dat dat weer komt omdat ze te weinig solliciteren. Cijfers zijn mooi maar de manipulatie zit in de gevolgtrekking.
Kees  |   | 
21-09-2012
 | 
11:46 uur
Ik zou Jan Peter Cruiming willen adviseren zijn onderzoek te publiceren. Iedereen is dan vrij om te oordelen over de kwaliteit van dit onderzoek.
Ik heb sterk de indruk dat Jan Peter niet alle ins en outs meegenomen heeft. Dit blijkt ook wel uit voorgaande reacties.Daarnaast mis ik kwalitatief goeie tips om dan wel aan ''de bak'' te komen.Jan Peter kan vervolgens altijd nog als woordvoerder van Henk Kamp gaan fungeren, die in mijn beleving ook maar ongefundeerde prietpraat verkoopt over de werkloze 55+ers.
Jammer dat in Nederland zo ontzettend veel talent verloren gaat terwijl we dat op dit moment zo hard nodig hebben.
Ben  |   | 
21-09-2012
 | 
12:40 uur
Ik zou graag eens met Jan Peter Cruiming aan tafel gaan zitten voor een goed sollicitatiegesprek, ben 55+ heb een heleboel ervaring en ben bijzonder flexibel.
j. aarts  |   | 
21-09-2012
 | 
13:06 uur
Onderzoek? Literatuuronderzoek op de ''Diederik-Stapel-manier is mijn indruk.
G. de Bruijn  |   | 
23-09-2012
 | 
12:44 uur
Weer het zoveelste ongenuanceerde artikel van een bureau dat iedereen aan een droombaan kan helpen.

Ik wil hier maar een ding op zeggen: @ NumoQuest, ik hoop dat de heer Cruiming het begrijpt!
G.Sermon  |   | 
23-09-2012
 | 
14:27 uur
Ach meneer Jan Peter Cruiming,

Ik hoop dat u dit artikel op persoonlijke titel heeft geschreven want als opdrachtgever zou ik me schamen voor dit resultaat.

Hoeveel uitzendbureaus heeft u in uw onderzoek meegenomen en recruiters heeft u gesproken? Wat zijn die allemaal jong hè? Al eens met een 55+ werkzoekende gesproken of de vele 50+ werkzoekende praatgroepen van LinkedIn bezocht? Rond de tafel gezeten met werkcoaches van het UWV en wat zij oudere werkzoekenden te bieden hebben?

Je kunt digitaal nog zoveel solliciteren of netwerken via sociale media maar als je niet wordt uitgenodigd of geen reactie krijg je ook geen kans om jezelf te presenteren als flexibel, talent en waardevol.

Zelfs als je regelmatig cursussen en trainingen doet om ''bij''te blijven en je cv en LinkedIn pagina er piekfijn uitzien dan blijft je leeftijd toch een struikelblok.

Als de overheid dit probleem eindelijk eens erkent dan zijn we al een stap verder.

De arbeidsmarkt moet een afspiegeling van de samenleving zijn en daar vallen ook de uitzendbureaus en recruiting bureaus met hun 30- personeel onder.
A.J. Roo  |   | 
24-09-2012
 | 
10:26 uur
Beste Jan Peter, ik ben 50 jaar solliciteer elke dag op twee of drie vacatures. Ja je hebt gelijk vacatures zat. En ja met prachtige functieprofielen om helemaal gelukkig van te worden. Ik pas qua functieprofiel, qua opleidingsniveau en qua ervaring in elke vacature. Sterker nog ik hoor bovenop de stapel te komen. wat er verzuimd wordt in de vacature te plaatsen is dat mensen die de 50 gepasseerd zijn niet de moeite hoeven te doen om te reageren. Dit zou het een stuk gemakkelijker en eerlijker maken. Nu schijnt het zo te zijn dat andere kandidaten qua opleiding en ervaring beter in het profiel passen. ?????????? Meer ervaring dan ik 17 jaar, meer opleiding dan ik net HBO opleiding van twee jaar afgerond. 1 keer kan ik geloven maar twee, drie, vier, ..........vijftig keer het zelfde antwoord nee dat gaat er bij mij niet in.
Kijk Jan Peter als er na een jaar elk antwoord als je dat al krijgt hetzelfde is, zolang bedrijfen jonge mensen net zo oud als mijn kinderen de eerste selectie uit laten voeren, kan ik begrijpen dat de motivatie om werk te zoeken op is. Ik zal voor jou hopen en bidden dat je nooit 50 +jaar wordt en ook
bij de groep van ongemotiveerde 50+sers wordt gevoegd zonder werk.
Wij hebben voldoende scholing ervaring en passen in de mooiste functieprofielen het enige wat ons van werk afhoud is onze geboorte datum.
Iedereen die op zoek is naar werk succes
A.J. Roo  |   | 
24-09-2012
 | 
10:37 uur
Beste Jan Peter, ik ben 50 jaar solliciteer elke dag op twee of drie vacatures. Ja je hebt gelijk vacatures zat. En ja met prachtige functieprofielen om helemaal gelukkig van te worden. Ik pas qua functieprofiel, qua opleidingsniveau en qua ervaring in elke vacature. Sterker nog ik hoor bovenop de stapel te komen. wat er verzuimd wordt in de vacature te plaatsen is dat mensen die de 50 gepasseerd zijn niet de moeite hoeven te doen om te reageren. Dit zou het een stuk gemakkelijker en eerlijker maken. Nu schijnt het zo te zijn dat andere kandidaten qua opleiding en ervaring beter in het profiel passen. ?????????? Meer ervaring dan ik 17 jaar, meer opleiding dan ik net HBO opleiding van twee jaar afgerond. 1 keer kan ik geloven maar twee, drie, vier, ..........vijftig keer het zelfde antwoord nee dat gaat er bij mij niet in.
Kijk Jan Peter als er na een jaar elk antwoord als je dat al krijgt hetzelfde is, zolang bedrijfen jonge mensen net zo oud als mijn kinderen de eerste selectie uit laten voeren, kan ik begrijpen dat de motivatie om werk te zoeken op is. Ik zal voor jou hopen en bidden dat je nooit 50 +jaar wordt en ook
bij de groep van ongemotiveerde 50+sers wordt gevoegd zonder werk.
Wij hebben voldoende scholing ervaring en passen in de mooiste functieprofielen het enige wat ons van werk afhoud is onze geboorte datum.
Iedereen die op zoek is naar werk succes
Willem van Druten  |   | 
24-09-2012
 | 
12:15 uur
@ nou A.J.Roo, ik gun Jan Peter zeker wel dat hij 50+ wordt. Straks komt nog iemand op het idee om alle 50- 55+ers palliatief in te laten slapen omdat ze geen economische toegevoegde waarde meer vertegenwoordigen en alleen nog consumeren & vegeteren(uitkeringen, AOW, zorgkosten ed.). Ik ga er nog steeds vanuit dat wijsheid en inzicht met de jaren komen en dit noodzakelijk is voor een evenwichtige maatschappij en een gezonde economie met een sociaal-maatschappelijke structuur. En die latente potentie om te komen tot inzicht en wijsheid zit in ieder besloten; ook in Jan Peter. Dat hij zich nu wat narrow-minded op een gefragmenteerd deeltje van een probleemgebied stort en met boute uitspraken komt zal de toets van wetenschappelijke gefundeerdheid zeker niet doorstaan.
Denk dat we Jan Peter maar eens om een reactie moeten vragen!
me  |   | 
24-09-2012
 | 
13:58 uur
Op de site van Jobbird zie ik weinig (geen) ouderen en mensen die al uit dienst zijn........... Hebt u daarvoor ook een oudere aangenomen meneer J.P. Cruiming?

50+, 400 sollicitaties MET recente bijscholing, vacatures op jobbird grotendeels uitzendbureaus, 4 geprobeerd, waren vacatures om CV's te scoren. Wilden me niet inschrijven....................

EN nu? onderzoekje opbouw Jobbird en 50+ers, allemaal solliciteren. Hij heeft ons graag ! !!!
Paul Baas  |   | 
25-09-2012
 | 
13:57 uur
Aan de reacties blijkt wel hoe ondoordenkend we alweer het cliché publiceren over 55 plussers. Opnieuw voer voor recruiters (die zien dit als waarheid)om deze groep links te laten liggen. We komen zo handjes tekort, we hebben teveel niet-werkenden en die kosten veel geld. En het allerbelangrijkste is dat deze mensen zich afgedankt voelen. Coachen is een nieuwe stroming: hoeveel coaches zitten nu thuis? Laten bedrijven beginnen om demotie in hun beleid op te nemen en bespreken in loopbaanplanning van oudere werknemers. Regeren is vooruit zien. We zullen al zeer snel met z'n allen merken dat dit beleid niet deugd. Ik hoop dat de nieuwe 50+ partij politiek het arbeidsbeleid hieromtrent op de agenda zet!
Aletta van \'t Hoog  |   | 
25-09-2012
 | 
15:08 uur
Wat ik als loopbaanadviseur veel tegen kom is, dat 50 plussers de overtuiging hebben, dat ze toch niet meer aan de bak komen, dat niemand op hen zit te wachten. Die overtuiging is begrijpelijk,maar helpt je niet. Netwerkgroepen, waarin je elkaar als werkzoekenden steunt en tips geeft, helpen om de moed erin te houden en door te zetten. Want dat is nodig, een lange adem hebben, actief blijven en ook leuke dingen blijven doen om de accu op te laden(dus lekker op de bank zitten)
Overigens eist het UWV 4 sollicitaties per week, dus die norm wordt sowieso al gehaald.
Wel hebben 50 plussers over het algemeen baat bij sollicitatietraining, want daar is veel in veranderd als je lang niet meer gesolliciteerd hebt. Zo is netwerken cruciaal geworden.
Er is in een paar branches werk-zonder leeftijdsdiscriminatie-, de thuiszorg, de verzorging, de gehandicaptenzorg, de techniek(vakmensen), transport, geschoolde ict-ers en NS heeft veel vacatures(werkenbijns.nl)
Allemaal moeten we wennen aan het idee, dat de tijd van het vaste arbeidscontract zijn einde nadert. Niet een baan hebben, maar werk hebben, daar gaat het om. Andere zaken als hypotheek enz. dienen dus ook andere voorwaarden te krijgen.
Werkzoekenden, jong en oud, wens ik veel succes!
Gerard Timmers  |   | 
25-09-2012
 | 
18:59 uur
Wellicht zou dhr Cruiming eens het onderzoek kunnen laten uitvoeren door een ervaren en bekwame 50+ er, om een objectiever resultaat te verkrijgen.
Laurens Honcoop  |   | 
25-09-2012
 | 
22:39 uur
Cynisme ten top 20 of 30 jaar loonconsument, solliciteren heeft total geen zin uilskuikens.
Wees creatief ontwikkel een netwerk en presenteer jezelf i.p.v. een sollicitatiebriefje in te leveren, bij voorbaat kansloos.
Je hebt na een lange werkervaring zoveel kennis ontwikkeld wees je daarvan bewust en gebruik dat en dat
geeft je kansen. In plaats van te miauwen over jouw gerontologische eigenschappen kan zoveel kwaliteiten die wel bezit te berde brengen.
Talent plus een landelijke organisatie biedt je die kansen bezoek de website.
www.voorbeeld-cv.net  |   | 
25-09-2012
 | 
23:54 uur
Vaak solliciteren lijkt mij ook zeker haalbaar. Pas je CV elke keer een klein beetje aan en hoppakee. Je krijgt er impliciet voor betaald wanneer je in de WW/Bijstand zit nietwaar?!
gerdien bosch  |   | 
26-09-2012
 | 
08:25 uur
Als 50+ en partner van 55+ kan ik iedere ww gebruiker adviseren om toch naar dat uitzendbureau te gaan, om toch je neus te laten zien bij de werkgever. 50+ is toch niet te oud om nog volop aan het werk te kunnen. 2012 was voor mij ook het zoveelste jaar dat contracten niet werden verlengd en ik wederom op zoek moest naar een andere werkgever. uiteindelijk had ik de luxe keuze om te kiezen uit 3 werkgevers, waarvan ik een behoorlijke tijd parttime werkte voor 2 van deze werkgevers. en nu weer de keuze gehad tussen die 2 waardoor ik nu 1 werkgever heb inclusief een vast contract. 50+ zijn bij mij alleen de cijfers die bij mijn geboortedatum horen. Ik ben digitaler aangelegd dan menig jongere en flexibeler door al het gedrag van mijn vorige werkgevers die liever het contract niet wilden verlengen. in de tussentijd kon ik van allen veel leren en heb daar ook altijd voor opengestaan. het is niet zo dat alles maar even makkelijk is of gaat, maar ik weiger om in een slachtofferrol te worden geplaatst. wees overtuigd van je kunnen, en overtuig degene aan de andere zijde van de tafel van je kunnen. misschien dat je een stap terug moet in je inkomen, maar laten we eerlijk zijn liever 70% verdienen dan altijd maar weer die overheid die over je schouder meekijkt en je vertelt hoe je je leven in moet vullen. als 50+ weet je dat zelf toch veel beter. dat is dan weer het voordeel van 50+ zijn.
Vanda Borgart  |   | 
27-09-2012
 | 
10:26 uur
De onderzoeksgegevens - die afkomstig blijken te zijn van Jobbird.com - zijn beslist subjectief. Er zijn immers veel meer en bekendere Job websites waar zeer waarschijnlijk een groot percentage 50plussers hevig hun best doen om weer aan een baan te komen. Toen ik mij zojuist bij Jobbird wilde inschrijven bleken er grote problemen met het verkrijgen van toegang + code. Misschien kan dat ook een oorzaak zijn, want als 50plusser die werk zoekt heb ik wel wat anders te doen dan urenlang te trachten om bij Jobbird binnen te kunnen komen.
Zelf ben ik 63 en heb mijn hele leven aan professionalisering (opleidingen) deelgenomen - uit eigen zak!
Ben ik hierin een uitzondering? vast niet.
Sjaak  |   | 
27-09-2012
 | 
13:05 uur
''Door de relatief hoge ontslagbescherming en de lange werkloosheiduitkering is er voor ouderen weinig motivatie om weer aan de slag te gaan''
Heb je 'ontslagbescherming' als je thuis zit?
rick  |   | 
26-11-2012
 | 
14:55 uur
Ik ben 51 jaar , manager van mijn vak en sinds kort werkloos. Daar wordt je niet blij van. Recruiters erkennen dat je leeftijd zwaarder telt dan je ervaring, immers iemand van 35 heeft ook zeker 10 jaar ervaring.
Het zal heel lastig worden om weer aan de slag te komen. Ik solliciteer geen 4x per week maar wel minimaal op 2 banen, omdat ik nu nog kritisch ben. Ik krijg straks bijna 3 jaar ww, maar als je een tijdelijke baan met een lager salaris pakt, dan wordt je WW ook weer lager natuurlijk. Je gaat steeds een stukje verer terug. Dat kan ik me niet veroorloven nu. Mijn kennis is best breed, maar ik kan niet terecht in bv de techniek, simpelweg omdat ik a-technisch ben. Sales? : dat lijkt me verschrikkelijk werk, altijd maar achter targets aanjagen. Managementfuncties worden ook al ingevuld door mensen die bv Werktuigbouwkunde of elektrotechniek hebben gestudeerd. Volgens mij gaat het er vooral om dat je processen stuurt en met mensen kunt omgaan. Anderen passen altijd beter in het profiel dan ik met mijn 25 jaar ervaring en projectervaring.
Handicap is dat je inderdaad je eigen huis hier hebt en je hele sociale leven. Probeer nu je huis maar eens te verkopen als je geen 4 uur per dag in de auto wilt zitten.Dat gaat je niet lukken.
Wat ook opvallend is , is dat banen die eerst bv 3500 euro per maand deden, opeens 2500 doen. Reden: de werkgever heeft de hoogopgeleide mensen zo maar voor het uitkiezen. Het is de wet van vraag en aanbod. De werkgever kan eisen stellen die hij eerst niet kon stellen.
Ik bereid mij voor op een lange tijd zonder werk, al hoop ik dat ik geluk heb en snel weer aan een leuke baan kom.
Ik vrees echter dat het bittere tijden worden.
w. Graver  |   | 
8-01-2013
 | 
18:00 uur
Het is triest. Het zijn niet alleen de 50 plussers. Als voormalig re-integratiecoach en loopbaanadviseur zie ik ook steeds meer 40 plussers niet meer aan de bak komen. Het is een kopersmarkt. De werkgever heeft het voor het uitkiezen. We worden gek gemaakt met linkedin en zzp. Ook dit is niet de oplossing vrees ik. Ervaring en kwaliteit is wat de arbeidsmarkt nodig heeft. De grens van leeftijdsdicriminatie wordt steeds lager.In de detailhandel ben je al afgeschreven als je 29 jaar wordt ( kostentechnisch niet meer interessant)Het zal de komende jaren er niet beter op worden.

Netwerken het nieuwe tover woord. Ik kom al tijden op netwerk clubs, open cofeeclubs maar ook daar wordt je overspoeld met werkzoekenden en startende zzp-ers.
Werkgevers hebben de keuze te over en dat nekt de arbeidsmarkt anno 2013. Meer doen voor stedds minder geld op basis van flexconstructie waarbij je steeds verder afgleid als je weer eens zonder baan zit. Duurzaanheid daar hebben we wat aan. Durf te investeren in een gezond personeelsbeleid i.p.v. het korte termijn denken. Werkzoekenden worden steeds meer een wegwerp artikel.
De kruik gaat zolang ter water totdat ze breekt.
Toch zijn er kansen als je ook nee durft te zeggen en je enige eisen stelt.
Gewoon doorgaan en je niet laten kisten.
Henk van Ouwerkerk  |   | 
8-01-2013
 | 
18:56 uur
@w. Graver. Dat is wat er boven de ingang van een crematorium hangt: laat je niet kisten!
Maar alle gekheid op een stokje. Beetje off-topic maar toch: U heeft wel gelijk maar nee zeggen en eisen stellen, wel dan gaan ze naar een ander die het wel doet voor weinig. Maar opgepast: iemand die voor weinig komt gaat ook weer snel weg als hij/zij weer kansen ruikt. Ik denk niet dat als ik ergens wat meer kan verdienen dat ik dan zomaar wegga, want enige dankbaarheid is wel op z'n plaats. De werkgever die het veelal, ook moeilijk kan hebben, heeft je wel uit de penairie gehaald en dat moet je niet gaan straffen door snel weer naar een andere werkgever te gaan voor een paar centjes. Let wel dit geldt natuurlijk alleen als je op andere wijze goed en respecvol bent behandeld.
Resumerend: voor minder werken prima maar dan wel fijne omgangsvormen en een prettige werksfeer en dat verdient zich terug.
w.graver  |   | 
8-01-2013
 | 
19:31 uur
Beste Henk,
Ik begrijp je volkomen.
natuurlijk moet de liefde van 2 kanten komen. Ben ik absoluut voor.
Ik pleit ook niet voor snel weggaan. In beginsel zit he scheef op de arbeidsmarkt omdat deze momenteel wordt verziekt door traineeships, stage, vrijwillgerswerk, werken met behoud van uitkering etc. De werkgever wordt meer en meer opgevoed dat hij/zij het bijna gratis kan krijgen. de werkzoekende heeft zich maar te schikken.
Zo werkt het volgens mij ook niet.
Richard  |   | 
18-01-2013
 | 
16:27 uur
Aks je niet gelooft dat je nog aan de bak komt, dan gebeurt dat ook. Er is nog steeds werk zat. Helaas zijn veel werkzoekenden best verwend. Geen zin om zich te laten omscholen of iets bijleren, geen zin in 'vervelend werk' (ik las iets over sales...), geen zin in reistijd, geen zin in een lager salaris. Alsof de maatschappij verantwoordelijk is voor het behoud van baan en inkomen. Nee dus.
Als ondernemer krijg ik zat sollicitanten die een slecht financieel vooruitzicht hebben, maar toch hoge eisen stellen. Daarbij vergeten ze even dat elke cent die ze krijgen eerst door het bedrijf verdiend moet worden. Voor een reële sollicitant is werk. Ook als je 40 of 50 bent. De laatste mensen die ik heb aangenomen zijn zelfs boven de 60 en bijzonder werkwillig. Ik heb niets tegen ouderen of tegen mensen met 'een vlekje' Sterker nog: we kunnen er nog wel een paar gebruiken. Als ze maar snappen wat het woord 'werk' betekent en accepteren dat bij bepaald werk ook een bepaald salaris hoort.
Henk van Ouwerkerk  |   | 
18-01-2013
 | 
16:47 uur
Beste Richard, eindelijk iemand die het door heeft. Zo denk ik er ook over en ik ben al over de 50. Ik ga gerust verder weg werken voor wat minder geld. Dat schept mij veel meer genoegen als mijn hand op houden en lopen zeuren over je leeftijd. Ik heb daar echter nog nooit last van gehad. Het kán zijn dat het te maken heeft met hoe je overkomt in je mail, door de telefoon, je houding, kleding ja eigenlijk alles het complete plaatje zeg maar. Maar gelukkig zijn er veel ouderen die energiek genoeg zijn en in een hardloopwedstrijd sommige jongeren er nog uit lopen. Dat laatste regeltje is ietwat off topic hoor :)
Corrie  |   | 
21-01-2013
 | 
14:07 uur
Zoals anderen voor mij, plaats ik ook een kritische noot bij dit onderzoek. Ik ben 60 heb een universitaire opleiding en solliciteer gemiddeld 12x per week.

Echter ik krijg veelal de opmerking dat anderen net iets beter aansluiten bij het profiel. Of: ik ben te duur, terwijl ik al had aangegeven dat ik heel ver wil zakken qua salaris. Of: u bent overgekwalificeerd.
Soms krijg ik zelfs de opmerking: mevrouw waarom gaat u niet gewoon met pensioen?
Of: we houden uw vacature in portefeuille

Aan mijn enthousiasme kan het niet liggen, ik krijg meer dan eens de opmerking waar ik mijn enthousiasme nog vandaan haal.
Nu als u met dit soort onderzoeken komt dan verdwijnt mijn enthousiasme wel.

Ik zou zeggen, doe het een keer over in plaats van bepaalde groepen zo in een hoek te duwen.
M. de Smaele  |   | 
25-03-2013
 | 
16:18 uur
Jan Peter Cruiming, weer zo'n grijze muis die vanachter zijn bureautje de wijsheid in pacht denkt te hebben en de statistieken.....vanuit de praktijk? Denk het niet, wat een vooroordelen dat ouderen minder gemotiveerd zijn ze worden gediscrimineerd,moeten plaats maken voor jongeren met een papiertje ik denk in heel veel beroepen gaat het om praktijk ervaring(wijsheid) dan om boekenwijsheid,daarbij komt dat wanneer je een oudere in dienst neemt vanuit een ww uitkering bedrijven zelfs korting vanuit de overheid aanvragen,zo zie je maar hoe moeilijk het voor ouderen is om weer aan de bak te komen je krijgt als bedrijf geld toe..dat zegt toch genoeg niet?
Karin B  |   | 
2-10-2013
 | 
16:17 uur
Wat een onzin van dhr. Cruiming. Ja, er zijn inderdaad sectoren waar men springt om gekwalificeerd personeel. Werkzoekenden die dit werk kunnen zijn er volop. Maar werkgevers willen liever jong,goedkoop, of een arbeidsmirgratie die voor een appel en een beker melk kan werken. Een ouder werkzoekende kan zich wel omscholen maar daarmee is het probleem niet opgelost. De ''oplossing''van dhr. Cruiming is zowel kortzichtig als populistisch.
Wilhelm  |   | 
2-10-2013
 | 
17:01 uur
Gemeentes hebben goede oplossing: Draaideur- en carrousel-projecten via payrolbedrijfjes met een hand subsidie voor korte periodes. Lichting er in, lichting eruit en volgende lichting erin. Veel ouderen staan weer met de feestdagen voor de deur kerstballen in te pakken. Zo wordt het extra 50+budget van Asscher besteedt. Geeft het volk spelen en brood (subsidie). We zijn in NL lage-loonlanden en ontwikkelingswerk op nationale bodem aan het organiseren. Terug naar de werkverschaffing. WG lachen zich een deuk en WN hebben geen enkel perspectief. En zo verbrand je jaren van welvaart en ontwikkeling. Overigens niet alleen met ouderen maar zeker met hele generatie jongeren. En fundamenteel veranderd er weinig tot niets. Alleen het beleid wordt repressiever. Jammer, ook voor de huidige regering een gemiste kans. Maar ja; het blijft polderen in de politiek en dat geeft altijd een slap compromis.
T.S.Duijff  |   | 
4-10-2013
 | 
08:17 uur
Hoezo ongemotiveerd?
Dhr. Cruiming lijkt mij zelf ongemotiveerd!
Onder zijn stukje stonden andere verhalen van Mw Peijffers (Armender BV) en CPB die een totaal andere conclusie trekken. Het lijkt mij dat Dhr. Cruiming zelf nog geen ervaring heeft gehad als 50+ zonder werk, of hij zal nog op een jongere leeftijd zitten? Misschien is solliciteren voor 50+ via Jobbird.com niet aantrekkelijk genoeg, en genereerd hij zijn cijfers op een verkeerde basis?
Mar  |   | 
7-10-2013
 | 
12:24 uur
Ik sluit me helemaal aan bij A.J.Roo !
Sollicitatie gesprekken met guppies (zo zie ik ze voor me zitten) die doen of ze alle kennis van de wereld hebben, krijg ik soms zomaar een naar misselijk-makend-onderbuiksgevoel in de zin van: ''hier wil ik niet eens werken''

Triest !
Voor de goede orde, ik , 50 plusser, ben en blijf gemotiveerd omdat ik weet dat de tijd komt dat deze guppies weer moe zijn van de zoveelste baan in hun leven......
andre  |   | 
5-01-2014
 | 
21:43 uur
Ik ben 46, en werk al 4 jaar niet meer (2 jaar ziektewet/zorgverlof en 2 jaar WW).
Ik heb 25 jaar gewerkt, 3 jaar uitzendbureaus, 11 jaar KPN allerlei adm functies, 9 jaar onderwijsassistent en 2 jaar (onbevoegd) groepsleider gehandicaptenzorg.

Mijn werk-ethiek is perfect, ben op tijd, loop de kantjes er nooit af, ben collegiaal, flexibel, ga vieze en rotklusjes nooit uit de weg, en begaan met iedereen.

Ik denk dat het woord ''perspectief'' nog nergens gevallen is.
Solliciteren via de mail heeft geen enkele zin heb ik gemerkt, langsgaan wel en bellen ook.

Veel werk is flexibel, ad hoc, zzp etc.
Maar wat heeft het in hemelsnaam voor zin om dit bijvoorbeeld 8-24 uur te doen verspreid over 7 dagen als je:

1. Daar niet van rond kunt komen, en je er ook geen andere baan ''bij kunt nemen'' omdat de tijden zo flex-er-de-flex'' zijn ?
2 het geen enkel perspectief en zekerheid/garantie geeft
3 je er NIETS nieuws van leert ! Je, werkervaring haha !! En een ''ritme'' ....zucht.
4 ook nog 2 kinderen hebt rondlopen en een beetje opvoeder/vader wilt zijn (ik ben alleenstaande)

Ik weet ook wel dat je omscholen zelf moet betalen (maar wat dan ?) Wat verdiend zich nu terug op mijn leeftijd ?
Ik ben sportief loop 3x10km per week, fiets etc, voel me fit maar wordt zoooooo moe van dat ''zoeken'' en piekeren.. de afgrond nadert en dat straal je uit, gek he ?
Elja  |   | 
22-09-2014
 | 
12:01 uur
Dit artikel moet je echt niet serieus nemen. Ik heb onlangs telefonisch contact gehad. Zag een vacature voor dit bedrijf. Kreeg letterlijk te horen dat men alleen jongeren wilde.

Het enige wat ik van deze openheid vindt is dat je in ieder geval weet waar je aan toe bent. Bij andere vage afwijzingen of meestal totaal geen reactie (meestal) blijft het onduidelijk.

Lijkt alsof men met dit artikel een tweede agenda heeft. Misschien hun eigen discriminatie bevestigen?

Gezien verhouding stagiaires die ook telkens gevraagd worden bij dit bedrijf ten opzichte van het aantal de echte vacatures voor banen geeft voor mij ook te denken.
andre  |   | 
23-09-2014
 | 
13:56 uur
de genoemde man van Jobbird wil natuurlijk graag dat ouderen ook op zoek gaan via zijn site

Die weten echter wel beter ... of hebben andere kanalen. Na je 30e al ... en zeker met een cv gat werkt cv's opsturen echt niet meer.

Ja voor de UWV/WWB etc plicht maar dat is alles. We houden elkaar lekker bezig.
VVD heeft het over écht werk (economie aanjagen door belastingverlagingen) en links over werk creeeren (lijkt me een slecht idee)

De werkloosheid loopt echt niet terug, en zal dat vrees ik nooit meer doen, er zijn nog wel meer problemen (migratiestromen, demografische ontwikkelingen hoor je niemand over, bedrijven die verkassen, eenzijdige kenniseconomie goed voor NL maar niet voor alle mensen ....

Die pokke euro en zijn keurslijf, nieuwe buitenlandse ontwikkelingen ..
Populistisch onzinverhaal van mijnheer Cruimel.

A strange bird
Ton Wilde |  |   | 
21-10-2014
 | 
16:48 uur
@H.de Zoete,
Ik begrijp uw gevoel en heb ook geen goed woord over voor de wijze waarop dhr. Cruiming denkt zijn conclusies te moeten trekken (zie mijn reactie van 21-09-2012 10:33 uur)

Maar helaas kwam ik gisteren weer terug van een dagje Almelo. Ik zoek daar in de regio ongeveer 15 50plussers. Functie eisen: Net voorkomen, Sociaal vaardig, goed Nederlands sprekend.
Daar moet je toch heel wat werkelozen mee kunnen bestrijken. De baan is een baan waar jezelf inspraak hebt in wanneer je werkt, als het maar minstens 2 x 6 uur per week is en tussen 10.00 en 20:00 uur. Het salaris is voor de vbrache meer dan goed. Een gemiddelde werknemer verdiend ongeveer 1400 incl.bruto bij een volledige werkweek; een goede tot zeer goede zal zo rond de 1800-2500 zitten. En toch slechts 40 geïnteresseerden terwijl er in de omgeving vele duizenden werkeloos zijn of in de bijstand zitten! Hiervan wilden 10 mensen wel uitgenodigd worden. Daarvan kwamen er maar 6 opdagen op de sollicitatie (slechts 1 liet weten dat hij verhinderd was) en daarvan hebben we er twee aangenomen.

De redenen om niet bij ons te willen werken die ik gehoord heb zijn:
- Ik kan niet ’s avonds werken want dan ben ik bij mijn vrouw thuis en ik heb nog 6 maanden WW;
- Als ik dit aanneem verlies ik mijn toeslagen en schiet ik er bijna niks mee op;
- Dus ik rapporteer aan iemand van 23? Dat gaat niet lukken denk ik;
- Ik heb het veel te druk met mijn gezin om te werken en red het zo ook;
- Sorry maar dit is ver beneden mij nivo (later bleken er 3 spelfouten in zijn HBO+ sollicitatiebrief van 8 regels te zitten);
- Nee ik heb liever een kantoorbaan, buiten werken lijkt mij niks.

En nog vele in mijn optiek niet valide redenen voor iemand die al geruime tijd in de bijstand of de WW zit.
Ik ben als werkgever dus zeer teleurgesteld in het werven van werkloze 50 plussers.
Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat degene die nu bij ons werken over het algemeen beter presteren dan gemiddeld in sommige takken van onze sport.

Ik denk dus dat de waarheid ergens in het midden ligt. Sommige werkelozen zijn gewoon niet gemotiveerd/bereid om te investeren in hun eigen onafhankelijkheid van uitkeringen en die attitude geeft af op de werkwillenden.
Daarom gaan er in het bedrijf steeds meer geluiden op om het bordje ‘open voor 50+’ maar van de deur te halen en te gaan voor mensen die gewoon willen werken. Maar ik geef de hoop nog niet op. Wij gaan nog een keer proberen in Rotterdam, Den Bosch of Nijmegen een volledig team (6FTE) in elkaar te zetten.
H.de Zoete  |   | 
21-10-2014
 | 
15:26 uur
Werkelijk de zotheid ten top! wat nou 50 en 55 plussers ongemotiveerd? Wij hebben een rugzak vol ervaring, maar de werkgevers en uitzendbureaus willen gewoon voor een dubbeltje op de eerste rij Zitten. Mijnheer Cruiming, kijk eens wat beter om je heen! Heeft u wel eens gepraat met deze mensen? Politiek en werkgevers en uitzendbureaus, jezus nog aan toe, er wordt eindeloos en oeverloos geouwehoerd, en de werkloze een schuldcomplex aan gepraat. Het ze gewoon om de poen te doen, maar ervaring en loyaliteit is niet belangrijk meer. Wij 45,50,55 plussers en 60 ers wij zijn verdorie mensen met bagage! Die zou je moeten koesteren, maar we worden bij het afval gezet.
H Helmstrijd  |   | 
16-06-2015
 | 
15:30 uur
Ja hoor, wat een mooi verhaal.
Je CV verdwijnt al in de prullenbak zodra de werkgever naar je geboortedatum heeft gekeken.
Ik zit sinds vorig jaar zonder baan en solliciteer op alles.
En ja ik heb mij ok laten omscholen tot salarisadministrateur.
Ik wil dolgraag weer aan de slag maar in het bedrijfsleven zitten tegenwoordig helaas HR functionarissen van begin 30 die het idee hebben dat een 55 plusser niets kan, niet flexibel is en perse zijn oude salaris wil verdienen.
Het wort tijd dat deze vooroordelen eens overboord worden gezet.
W. Graver  |   | 
23-11-2015
 | 
13:38 uur
Ik vind de beeldvorming rond 55 plusser en ook de 45 plussers de laatste tijd ronduit stuitend.
Vaak ziek , overgekwalificeerd, niet flexibel, geen kennis van multi media, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Ik werk intussen als zefstandige met 2 bedrijven en een parttime job van 10 uur per week, ben 45 jaar en gebruik alle social media die je maar kan bedenken. nog steeds hoor ik hardnekkige voor oordelen over 45-55 plussers. Een groep die nog minimaal 12 jaar moet werken tot zijn of haar pensioen. met name vanuit de werkgevers kant hoor ik de vooroordelen. Van ontslagbescherming is inmiddels geen sprake meer ( max 2 jaar ww)de schoen wringt hem voornamelijk in de vooroordelen m.b.t. 45/55 plussers op de arbeidsmarkt. Dat men zich geen illusies meer maakt om aan het werk te komen kan ik best begrijpen na meer dan 200 sollicitaties. En toch blijf ik zeggen dat je de hoop moet houden. Veel kennis en ervaring staat momenteel langs de kant. dat gaat men een keer inzien.
Henk van Ouwerkerk  |   | 
23-11-2015
 | 
13:58 uur
Gelukkig zijn er veel werkgevers die hun vooroordelen opzij zetten. Er zullen er nog veel meer volgen, nog even geduld. Zelf heb ik geen last van leeftijdsdiscriminatie. Het heeft er alles mee te maken in welke sector je werkzaam bent (geweest). Ook hoe je je opstelt ten opzichte van vooroordelen en ermee omgaat speelt een rol. Vaak ontbreekt het bij werkgevers aan kennis en kunde in hun kijk naar oudere werknemers. In hoeverre is ze dat kwalijk te nemen? Ook zij gaan de 'leeftijd' bereiken of hebben dat al bereikt. Dat brengt vaak nieuwe inzichten met zich mee, een goede ontwikkeling zou ik zeggen. Dus nogmaals, nog even geduld.
T.S. Duijff  |   | 
23-11-2015
 | 
14:52 uur
Verbazingwekkend hoe zo`n verhaal van een ongenuanceerd persoon nog steeds doorgaat. In 2013 heb ik reeds een stukje geschreven. Nu ik dit verder las, was mijn eerste reactie.. Laat maar.., maar toch;
Over het algemeen zijn alle reacties over dhr. Cruiming zijn verhaal pittig! En terecht! Gelukkig las ik ook een mooi stukje van een werkgever, en die legt van zijn zijde ook een mooi stukje bloot wat hij heeft ervaren.
M.a.w. Het probleem ligt dieper dan alleen een gedeponeerde stelling. Je ziet dat het vele sociale en economische raakvlakken
treft wat niet zomaar met een pennenstreek of verordening van de minister oplost.
Wat ik vind: Vele 50+ èrs hebben vele gezonde jaren opgeofferd met werken en deze maatschappij tot stand gebracht. Mogen ze potjandikkie dan ook eens een tandje terug stappen, en plaats maken voor de jeugd, die tegenwoordig ook weinig kans krijgt om in te stappen. Vroeger hadden we een VUT-regeling en die functioneerde in vele lagen van de samenleving uitstekend, Waarom nu niet?
Alleen omdat de pensioenfondsen en de staat zeg maar stomme dingen met ons geld gedaan hebben, moeten we nog langer werken. Waar is die pensioenfonds en oude dagregeling(en) dan goed voor geweest?. BV Nederland heeft één van s`werelds grootste pensioenfondsen en nog is het niet genoeg?. Mijn grote overtuiging is dat politici dit probleem zelf gecreëerd hebben en dit over de ruggen van de arbeiders willen oplossen.Geloof je het niet? Kijk eens naar politici en hun houding over gaswinning in Groningen. Schadeloosstelling naar de bevolking soepel afwikkelen? De grondslag is m.i.geld en macht, hoe clichématig dit ook klinkt, en ja, ook ik ben daar een onderdeel van. Ik heb overigens wel op mijn 53e een omscholing mogen doen, die goed uitgepakt heeft. Dus het kan wel en wil met dit verhaal alle harde werkers een ''hart onder de riem'' steken en wens ze veel succes!
Liesbeth  |   | 
30-11-2015
 | 
17:01 uur
Richard heeft gelijk; persoonlijk vind ik dat je beter eerst concessies kunt doen voor wat betreft je eisen als werkzoekende, om überhaupt binnen te komen bij een bedrijf, er weer tussen te zitten, ervaring op te doen, nieuwe dingen te leren, al is het maar voor tijdelijk.
De stelling van Cruiming dat 1x per week solliciteren naar 4x in de week moet, ben ik het echter niet mee eens, een werkgever wordt overladen met sollicitanten die verplicht solliciteren voor het UWV maar niet aan de eisen voldoen; 80% kan inderdaad zó de prullenbak in.
Mijn advies is: solliciteer gericht, al die afwijzingen word je ook niet vrolijk van.
Elja - (kijk ook bij Senioren vacaturebank)  |   | 
1-12-2015
 | 
15:39 uur
Ik vind ook niet dat je gedwongen moet worden om vaker te solliciteren. Dat werkt solliciteren op niet (goed) passende vacatures in de had, dus tijdverspilling aan twee kanten.

En bij mij werkt dat depressief worden in de hand na jaren solliciteren. Krijg echt onderwijl psychisch meer moeite op deze wijze met solliciteren. En afkeer van de rare verzonnen namen voor heel normale functies. Soort luchtballon en schijntoestanden ten koste van mensen.
Ton Zevenhoven  |   | 
29-12-2020
 | 
12:18 uur
Ik heb hier maar een korte reactie op:
'Wat een nono, die onderzoeker'.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
Marketing Inhaak Kalender 2021 + handige tips
Met de overzichtelijke kalender van Spotler heb je in één oogopslag alle 'inhakers' voor jouw (e-mail) marketingcampagnes van 2021 in beeld. Handig voor eventgebonden acties naar klanten en nieuwsbriefabonnees! Inclusief interessante e-mail marketing tips.
Download de gratis kalender
Lees verder
Hoe maak je een goede online commercial video?
reacties
Coronacrisis boost videogebruik voor e-learning en webinars (1) 
Thuiswerkverkeer breekt records begin 2021 (1) 
Invloed corona op arbeidsmarkt: banen in e-commerce en klantenservice in opkomst (1) 
Klanten willen slechts twee dingen (2) 
Drie manieren waarop Internet of Things SEO voorgoed verandert (2) 
Ruim helft Nederlanders openhartig over salaris (1) 
Ontwikkeling e-invoicing zorgt voor toename wereldwijde B2B-commerce in 2015 (1) 
top10
Klanten willen slechts twee dingen
CIO’s hebben behoefte aan meer teamoverstijgend samenwerken
Discriminatie op de arbeidsmarkt actueler dan ooit
Coronacrisis boost videogebruik voor e-learning en webinars
Thuiswerkverkeer breekt records begin 2021
Vier (logistieke) banen die door de Brexit belangrijker zijn dan ooit
‘Thuiswerken’ snelst gestegen thema voor phishing-aanvallen
Nederland tweede van Europa in aantal gemelde datalekken sinds invoering AVG
Vijf tips voor de aanschaf van een laptop voor thuiswerken
Invloed corona op arbeidsmarkt: banen in e-commerce en klantenservice in opkomst
meer top 10