zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Lager groeitempo China leidt tot daling in grondstofprijzen

3 mei 2012 - De wereldeconomie is onlangs begonnen om weer voet aan de grond te krijgen, na de vertragingen die voor een groot deel van vorig jaar plaatsvonden. De versterking van de groei in het begin van dit jaar werd vooral geleid door gunstige ontwikkelingen in de VS en Azië, terwijl marktomstandigheden in de eurozone nog ongunstig zijn.

Per saldo constateert ABN AMRO dat de wereldeconomie aan kracht begint te winnen en dat de systeemrisico’s vanuit de eurozone zijn afgenomen. Dit betekent echter niet dat een periode van krachtig herstel aanbreekt. In China is door de overgang naar een evenwichtiger groeimodel de tijd van dubbelcijferige BBP-groei voorbij. ABN AMRO signaleert een omschakeling van de wereldeconomie naar een lager onderliggend groeitempo. Mede op basis van deze macro-economische ontwikkelingen heeft ABN AMRO de volgende prijsverwachtingen in grondstofmarkten: Energie – Gasprijs zal toenemen en de olieprijzen blijven nagenoeg stabiel

De aardgasprijs bleef dalen op basis van milde weers-omstandigheden, sterke productie en hoge voorraden. Aangezien de vraag niet significant zal toenemen en de voorraden blijven stijgen, zal de aardgasprijs op korte termijn onder druk blijven staan. Later dit jaar zou de vraag kunnen toenemen wat zou kunnen resulteren in een prijsstijging. Het verschil tussen de prijs voor een vat Brent en de prijs voor een vat WTI (de ‘spread’) is krapper geworden als gevolg van een daling in de prijs voor Brent per vat. De prijs voor Brent daalde door een verlaging van de risico-opslag, terwijl WTI-prijs relatief stabiel bleef. De onderhandelingen rondom het Iraanse nucleaire programma met het Westen zal een belangrijk onderwerp in het tweede kwartaal blijven. ABN AMRO verwacht dat de prijs voor een vat Brent onder druk zal blijven staan, terwijl de prijs voor WTI stabiliseert.

Edele metalen – Prijzen voor edele metalen blijven op relatief hoog niveau
De prijs van edele metalen (zoals goud, zilver) bevinden zich nog steeds op een hoog niveau. Het cyclische karakter van de edele metalen is goeddeels verloren gegaan als direct gevolg van de lagere groei verwachtingen voor de Chinese economie. Dit kan ertoe leiden dat belanghebbenden zich aanpassen aan relatief lagere groei in China. Goud, en in mindere mate zilver, heeft zijn glans verloren doordat prijsondersteunende indicatoren op dit moment minder gunstig zijn. De prijs voor goud en zilver zijn het meest gevoelig zijn voor veranderingen in monetair beleid. De VS en de eurozone zullen onwaarschijnlijk het monetaire beleid verder versoepelen.

Basis metalen – Marktomstandigheden op lange termijn blijven gunstig
De marktomstandigheden in China hebben een grote impact op ontwikkelingen in de wereldwijde metaal markten. De huidige economische vertraging in China heeft een neerwaarts effect op de vraag naar metalen. Maar er zijn meerdere factoren die voor tegenwind zorgen in metaalmarkten, zoals het negatieve sentiment in de eurozone, het lagere groeitempo van de vraag in de bouw en industrie, monetaire beleid China en de VS en andere overheidsreguleringen (ten behoeve van grondstoffennationalisme). Volgens ABN AMRO zullen op korte termijn de prijzen voor basismetalen stabiel blijven, maar de neerwaartse risico’s nemen toe. Het lange termijn perspectief voor de vraag blijft relatief gunstig, gedreven door voortgaande verstedelijking en industrialisatie in Azië. De prijzen blijven hierdoor op een relatief hoog niveau.
Ondanks regionale verschillen, verwacht ABN AMRO op de korte termijn dat de mondiale prijzen voor ferro metalen zal stabiliseren. De vraag naar staal in de EU (inclusief de ruwe materialen) blijft relatief laag, terwijl de marktomstandigheden in de VS gunstiger zijn. Als gevolg van de economische vertraging in China, is het sentiment onder grote staalgebruikers in China is nog steeds laag en op korte termijn lijkt er maar weinig steun te bestaan voor een sterke opleving. De strategie van staalfabrieken op de lange termijn is gericht op achterwaartse integratie, aangezien dit de blootstelling aan prijsschommelingen sterk kan verminderen. Tot en met 2014 gaat ABN AMRO uit van overcapaciteit en dus een daling in prijzen.

Agrarisch – Productie bevindt zich op een gezond, normaal niveau in 2012
In 2012 zal de productie van de meeste agriculturals weer op een gezond niveau bevinden. Het weer heeft een belangrijke invloed op de productie. Het productieniveau zal zich in 2012 normaal ontwikkelen. Op de lange termijn zal de mondiale consumptie toenemen, mede dankzij verdere groei van de bevolking, voortgaande verstedelijking, het verbeteren van de welvaart en een verschuiving in het consumptiepatroon. In het huidige seizoen zal de consumptie stabiliseren. De meeste markten zijn goed uitgebalanceerd. In 2012 zullen de prijzen van de meeste landbouw grondstoffen op een hoog niveau blijven, gezien de huidige krapte op de markt.

 
 Doorsturen   1 reactie  

 

Laatste nieuws

 Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
 Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
 Prinsjesdag 2021: de belangrijkste veranderingen voor HR- en salarisprofessionals
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Merkartikelen staan onder druk
 Productiebedrijven vrezen grondstofschaarste
 Grondstofschaarste niet op agenda bedrijfsleven
 Veerkracht van groeimarkten leidt tot groei in 2012
 
 
reacties
 
Trading East  |   | 
31-01-2013
 | 
09:54 uur
De enorme groei die China eerder doormaakte stagneert inderdaad, maar desondanks zal China nog steeds de fabriek van de wereld blijven.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
E-learning laten ontwikkelen? Let op deze tips!
reacties
Dat coachen is ook niet alles.  (2) 
India minder aantrekkelijk door krappe arbeidsmarkt (1) 
Vijf actiepunten voor een geavanceerde data-analytics-strategie voor de toekomst (1) 
Zo toegankelijk zijn websites waar je belangrijke zaken regelt (1) 
Young Professionals ervaren steeds meer stress (1) 
Twee na grootste stijging werkgelegenheid ooit  (1) 
Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending (1) 
top10
Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas
Zakelijk reizen na corona: grote behoefte aan ‘grenzeloze benefits’
Online neemt de rol van de papieren folder langzaam over
Vier op tien jonge Nederlanders overwegen emigratie door woningtekort
Jongeren werken aan gezonde wereld en energietransitie tijdens de Tech Day
Netto maandsalaris van Nederlander met modaal inkomen stijgt met 7,75 euro
Premie WA beperkt casco-verzekering stijgt ondanks daling schadelasten
Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk
Drie op de vijf Nederlanders willen werken bij bedrijf dat diversiteit als kernwaarde heeft
Nalatigheid beveiligen softwareontwikkeling moet gevolgen krijgen
meer top 10