zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Oudedagsvoorziening steeds meer verantwoordelijkheid individu

14 juni 2011 - De Nederlandse pensioenmarkt staat aan de vooravond van een ingrijpende shake-out. In de toekomst maken prijsvechters de dienst uit met eenvoudige en transparante pensioenregelingen die tegen lage kosten zijn te realiseren. 2011 is een beslissend jaar vanwege de onderhandelingen tussen de sociale partners over nieuwe pensioenregelingen die vanaf 2012 van kracht worden.

Als dit overleg spaak loopt, treft het kabinet naar verwachting zelfstandig maatregelen om de AOW-leeftijd te verhogen en mogelijk in te grijpen bij verzwakte pensioenfondsen. Ook is niet uitgesloten dat werknemers de rekening van pensioentekorten gepresenteerd krijgen en bestaande aanspraken in het geding komen. Dat voorspelt Atos Consulting in een tussenbalans die zij opmaakt van de scenarioanalyse ‘De Pensioenmarkt in 2020’ die eind 2009 is gepubliceerd. Grote onzekerheid
De Nederlandse pensioenmarkt is - met een vermogen van ongeveer 700 miljard euro - één van de grootste in Europa. Hoewel de meeste pensioenfondsen de economische crisis beter hebben doorstaan dan buitenlandse pensioeninstellingen, is nog altijd sprake van grote onzekerheid. Zo roept het kabinetsbeleid over de inrichting van de pensioenmarkt veel vragen op. In 2010 sloten werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid een principeakkoord over een flexibel pensioen en de AOW. Hierin wordt een regeling getroffen voor de oudedagsvoorziening en de pensioenleeftijd door beiden te koppelen aan de levensverwachting. Ook besloten de sociale partners dat vanaf 2012 de pensioencontracten en de bijbehorende wetgeving moeten zijn aangepast om de financiële ontwikkelingen - waaronder dreigende pensioentekorten - op te vangen. 

Van alle franjes ontdaan

"Het is geen taboe meer om te praten over ingrijpende aanpassingen aan het pensioenstelsel. De uitkomst van deze onderhandelingen is allerminst zeker. Zo staat de nominale garantie van de pensioenrechten ter discussie. In het akkoord wordt gesproken over een maximale premie voor werkgevers, wat betekent dat de werknemers de lasten van de pensioentekorten moeten dragen. Dit kan tot gevolg hebben dat toegekende aanspraken voorwaardelijk worden, al dan niet met terugwerkende kracht," zegt Stephan Linnenbank, Partner van Atos Consulting. "Uit ons onderzoek blijkt dat strategische keuzes van pensioenverzekeraars en -uitvoerders onvermijdelijk zijn. De trends bewegen zich naar marktwerking en toenemende individualisering. Alles wijst erop dat de huidige solidariteit op den duur niet houdbaar is. Dit betekent dat het pensioenstelsel steeds meer op individualisering wordt gebaseerd, waarbij de waardevastheid van pensioenen niet langer vaststaat. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de pensioenmarkt in de komende vijf tot tien jaar ingrijpender verandert dan in de afgelopen veertig jaar." 

Transparante, eenvoudige pensioenregelingen
De toekomst is aan transparante, eenvoudige pensioenregelingen die tegen lage kosten zijn te administreren. Pensioenverzekeraars kunnen deze producten aanbieden via een Greenfield-model: hierbij wordt een nieuwe organisatie opgezet die niet belast wordt met de kosten en problemen uit het verleden. Linnenbank: "In de pensioenmarkt kan dit model gestalte krijgen door de intrede van nieuwe pensioenverzekeraars die een transparant pensioenproduct gaan aanbieden tegen lage kosten. Deze verzekeraars gaan niet gebukt onder de legacy-kosten van het verleden. Aangezien de kosten van de huidige portefeuilles te hoog zijn, moeten deze worden afgebouwd en gemigreerd naar nieuwe pensioenverzekeraars." Een alternatief is dat verzekeraars of banken inspelen op de marktontwikkelingen en een Premie Pensioen Instelling (PPI) starten. Dit is de eerste van een aantal fasen waarin de regering de Algemene Pensioeninstelling (API) wil introduceren. De API is een nieuwe pensioenuitvoerder die moet inspelen op kansen die Europese ontwikkelingen bieden. De PPI mag niet zelf garant staan voor beleggingsrendement of de hoogte van uitkeringen. Het risico voor de pensioenuitkering ligt zo bij de werknemer. In de laatste fase doet de Algemene Pensioeninstelling haar intrede. Deze mag wel garanties afgeven. 

Ingrijpende shake-out

"De verwachting in de markt is dat de PPI een groot succes wordt. Dit blijkt uit het aantal op te richten en opgerichte PPI’s. Jaarlijks wordt van tussen de 50.000 en 100.000 deelnemers de pensioenregeling bij een andere verzekeraar ondergebracht. Hiermee ontstaat ruimte voor drie tot vijf nieuwe spelers in de pensioenmarkt. De verwachting is echter dat alleen al in 2011 meer dan vijftien partijen bij De Nederlandsche Bank een vergunning voor een PPI zullen aanvragen. In combinatie met de toenemende marktwerking betekent dit dat de nieuwe en bestaande partijen moeten vechten voor hun bestaan. Het resultaat is dat de pensioenmarkt aan de vooravond staat van een grote sanering- en consolidatieslag. Ook ontstaat een ruimere keuzemogelijkheid voor werkgevers, waardoor de concurrentie tussen pensioenfondsen stijgt. De belangrijkste doelstelling van pensioenfondsen is schaalvoordelen en volume te creëren met het oog op betere beleggingsresultaten, kortingen en lagere operationele kosten. Hierdoor zal zich een ingrijpende shake-out voordoen, waarbij veel oude spelers het veld ruimen voor nieuwe partijen."

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Bijna alle pensioenfondsen op schema met herstel
 55-plusser wordt gediscrimineerd
 Nieuwe site geeft in één oogopslag duidelijk pensioenoverzicht
 Nederlander wil het liefst een zeker pensioen
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10