zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Familiebedrijven onvoorbereid op opvolging en familietwisten

9 november 2010 - Directeur-grootaandeelhouders (dga's) en directieleden van familiebedrijven bereiden zich onvoldoende voor op hun opvolging en op familietwisten. Nog niet de helft heeft een concreet bedrijfsopvolgingsplan op de plank. En van degenen die dat wel hebben, heeft slechts de helft daadwerkelijk een opvolger gekozen. Slechts 29 procent heeft procedures voor het oplossen van familietwisten.

Dat blijkt uit 'Kin in the Game', het tweejaarlijkse onderzoek van PwC onder maar liefst 1.600 dga's en directieleden van familiebedrijven in 35 landen, waaronder Nederland. Nederlandse familiebedrijven hebben fors meer last gehad van de recessie dan bedrijven in opkomende economieën. Volgende generatie
De leiding van familiebedrijven gaat de komende jaren massaal over van de ene generatie naar de andere. Meer dan een kwart (27 procent) van de ondervraagde 1.600 dga's en directieleden verwacht hun bedrijf binnen vijf jaar over te dragen. In 53 procent van die gevallen moet de opvolger uit de eigen familie komen. Momenteel heeft 48 procent een concreet bedrijfsopvolgingsplan. Van hen die wel een opvolgingsplan hebben, heeft slechts 50 procent een opvolger gekozen. 

Opvolgingsvraagstukken
Jac Veeger, partner bij PwC Nederland en adviseur voor private companies, zegt hierover: "Veel opvolgingsvraagstukken zijn als gevolg van de crisis en de daarmee samenhangende managementaandacht tijdelijk op de achtergrond gekomen. Het thema zal echter de komende jaren weer bovenaan de agenda van veel aandeelhouders en besturen prijken. Om een soepele opvolging te verzekeren, zullen zij nauwgezetter aan opvolgingsplanning moeten doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bepalen van objectieve criteria op basis waarvan beoordeeld kan worden wie klaar is om de teugels over te nemen. Ondernemingen die zorgen voor een krachtig, zelfstandig opererend management zijn het beste in staat om de onderneming in de familie te houden."
Onvoorbereid op twisten
Het 'family business'-onderzoek van PwC toont ook aan dat slechts weinig bedrijven voorbereid zijn op het omgaan met conflictsituaties tussen familieleden. Slechts 29 procent heeft procedures hoe om te gaan met het oplossen van zakelijke twisten. Terwijl volgens het onderzoek meer bedrijven dan twee jaar geleden spanningen ervaren met betrekking tot de toekomstige bedrijfsstrategie en de competenties van hen die het bedrijf in de toekomst moeten leiden. Veeger: "Het belang van een protocol over conflicthantering is essentieel. Onenigheden over geld en opvolging hebben invloed op de wijze waarop de zaak wordt geleid. Hoe gezonder de familierelaties hoe groter de kans op een gezond bedrijf."
Mondjesmaat voorbereid
Andere conclusies waaruit blijkt dat familiebedrijven mondjesmaat voorbereid zijn op de toekomst zijn:
- 62 procent is niet voorbereid op het mogelijk ziek worden of overlijden van hun belangrijkste manager of stakeholder
- 56 procent heeft geen procedures vastgesteld voor het verwerven van de aandelen van onbekwame of overleden aandeelhouders
- 50 procent heeft een gebrek aan liquiditeit om familieleden uit te kopen die (overwegen) hun belang in de zaak ter beschikking (te) stellen.
- 37 procent weet niet wat de fiscale implicaties zijn van een binnenlandse bedrijfsoverdracht. Betreft het een internationale overdracht dan is dit percentage 58 procent
Top-500 genereert veel banen en belasting
Volgens Veeger moet er meer aandacht komen voor het vestigingsklimaat voor familiebedrijven. In het bijzonder voor ondernemerschap en voor het binden van familievermogen aan Nederland. "Het belang van familiebedrijven voor economie en samenleving is enorm. Multi-generatie familiebedrijven hebben het de afgelopen jaren beter gedaan dan welke kapitaalmarkt dan ook. Uit recent PwC-onderzoek(1) blijkt bovendien dat de top-500 van vermogende ondernemers en families 7,7 procent van het BBP en vijf procent van de Nederlandse werkgelegenheid, ofwel 361,500 banen en ruim zes miljard euro aan belastingopbrengsten genereert. Dat is toch een opmerkelijke uitkomst."
In een aanvullende position paper komt PwC met concrete aanbevelingen om het vestigingsklimaat voor familiebedrijven te verbeteren. De belangrijksten zijn het verlichten van het structuurregime, de introductie van een familiestichting om de overgang van het ondernemingsvermogen fiscaal en civieljuridisch te faciliteren en fiscale maatregelen waarmee de continuïteit van het ondernemingsvermogen kan worden gestimuleerd. "Gezien de impact van deze groep bedrijven op de economie zou het nieuwe kabinet werk moeten maken van deze punten," aldus Veeger.
Krediet wordt duurder
Volgens Veeger moeten familiebedrijven er rekening mee houden dat het verkrijgen van krediet in de nabije toekomst moeilijker wordt. "Onder het Basel III akkoord - ontworpen om de financiële sector te versterken - worden de kapitaalvereisten voor banken per 2013 verhoogd met twee procent met betrekkingen tot leningen en zeven procent met betrekking tot investeringen. Deze afspraak zal naar verwachting leiden tot een hogere prijs van krediet en meer schaarste. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige bedrijven het nu reeds al moeilijker dan verwacht vinden om krediet aan te trekken. Want hoewel tweederde zegt toegang te hebben tot additioneel geld, moet een enorme meerderheid van hen lenen op het moment dat ze het nodig hebben." 

Toename van vraag
Hoewel opmerkelijk veel familiebedrijven de vraag naar hun producten en diensten zagen groeien in de laatste twaalf maanden (bescheiden groei: 32 procent, significante groei: zestien procent), zag een derde daarentegen de vraag afnemen. Dat is fors meer dan bij het vorige onderzoek twee jaar geleden, toen slechts tien procent te maken had met afname van de vraag. Het totale beeld wordt bovendien sterk beïnvloed door de opkomende economieën. De vraagontwikkeling onder Nederlandse bedrijven geeft een veel minder rooskleurig beeld (bescheiden groei: 27 procent, significante groei: negen procent, afname: 49 procent). En ook de winstontwikkeling bij Nederlandse familiebedrijven blijft achter op de wereldwijde trend. 

Grootste uitdagingen
Wereldwijd zien familiebedrijven de grootste uitdaging in het aantrekken van geschoold personeel (38 procent), gevolgd door het in de hand houden van kosten en het optimaliseren van hun cash flow (30 procent). De uitdagingen waar de onderzochte Nederlandse bedrijven voor staan wijken daar significant van af. Maar liefst 70 procent van hen ziet een interne reorganisatie in de komende maanden als grootste uitdaging.

 
 Doorsturen   5 reacties  

 

Laatste nieuws

 Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid
 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden
 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven
 

Gerelateerde nieuwsitems

 
 Familiebedrijven leveren verrassend grote bijdrage aan regionale economie
 ‘Private ondernemingen en familiebedrijven miskend door overheid en banken’
 Familiebedrijven zijn opvallend succesvol
 
 
reacties
 
Helma van Wanrooij  |   | 
9-11-2010
 | 
09:08 uur
Heel herkenbaar en daar hebben we inmiddels ruime ervaring mee. Onze DNA tool sluit naadloos aan bij het inzicht krijgen, begeleiden en en mee helpen opvolging (of niet) in de familiestructuur te implementeren. Want ook de rol van andere familieleden is belangrijk. Erg interessant en zwaar onderschat.
Jerabel Coaching & Structuuradvies  |   | 
9-11-2010
 | 
11:39 uur
De kans dat een ondernemer, DGA of familiebedrijf in een conflict of verliessituatie terecht komt is groot. Nog steeds wordt dit niet gezien als bedrijfsrisico,met alle gevolgen van dien als het zich aandient. Aan een verliessituatie kan men denken aan een echtscheiding,overlijden of verlies van de onderneming zelf. Eén op de twee ondernemers wordt geconfronteerd met een echscheiding. Binnen een onderneming is dat eveneens voelbaar. Door een professioneel onafhankelijk klankbord en adviseur in te schakelen wordt veel leed voorkomen . Monique Evenhuis
Theo  |   | 
9-11-2010
 | 
12:12 uur
Zeer goed artikel van Jac, ik heb persoonlijk ervaring met het werken met DGA'en hun directe management teams, die vaak uit familieleden bestaan.
Met name de cultuur van de volgende generatie is bepalend voor het toekomstige succes van het Familiebedrijf. De DGA heeft vaak te weinig gedelegeerd, en houd de touwtjes soms te strak,waardoor er motivatie problemen kunnen ontstaan.Kennisoverdracht is slecht of nauwelijks geregeld.Vaak moet het roer om als het bedrijf slechte resultaten toont, maar hoe is dan de vraag,zeker als je het helemaal zelf wilt blijven bepalen. Een externe adviseur/interim manager die neutraal is ten aanzien van de bedrijfscultuur en die nauw samenwerkt met de DGA (die overigens open moet staan voor noodzakelijke veranderingen)kan de bedrijfsblindheid wegnemen en een turn-around bewerkstelligen.
Zodat het bedrijf weer zoals vanouds succesvol is en winst maakt.
BDO Adviesgroep Familiebedrijven  |   | 
10-11-2010
 | 
11:25 uur
Opvolging in het familiebedrijf is inderdaad een lang proces en wijkt volkomen af van een bedrijfsoverdrachtsproces door middel van verkoop. Bij opvolging binnen de familie krijgt de overdracht in leiding veel aandacht. Maar er dient evenwicht te bestaan tussen overdracht in leiding, in eigendom en in zeggenschap. Een proces, dat niet alleen geregeld kan worden met de DGA, maar waar de potentiele opvolgers, partners en andere betrokken familieleden, en zelfs MT-leden een rol kunnen spelen. Door het thema bespreekbaar te maken kan het proces soepeler verlopen. Communicatie is een belangrijke sleutel.

Meer lezen: zie het onderzoek 'het loslaten en vastpakken van het estafettestokje'. Gratis op te vragen bij BDO Adviesgroep Familiebedrijven (www.bdo.nl/familiebedrijven) (al bijna 20 jaar adviseur op het terrein van emotie en communicatie voor het familiebedrijf). Jan Duitman
E van der Velde  |   | 
12-11-2010
 | 
17:31 uur
wil het onderzoek, het loslaten en vastpakken van het estafettestokje. helemaal lezen.
met vriendelijke groet
lies van der Velde

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Pas op met het snijden in de kosten als ondernemer
reacties
Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
Mind your data (1) 
top10