zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
weblog
 

Visie, Missie en nog wat meer

Door: Ad de Beer,   21-03-2008,   14:30 uur
 

"Capital isn't that important in business. Experience isn't that important. You can get both of these things. What is important is ideas." 

- Harvey Firestone, oprichter van Firestone Tire & Rubber Co.Inleiding


Soms worden grote waarheden in kleine zinnen uitgedrukt.
Een verre vriend, altijd beter dan een slechte buur, stuurde me een mail met quotes van bekende aardbolbewoners en deze viel me op.

Temeer daar ik deze week door Michel Hoetmer erop gewezen werd dat de basis uitgangspunten van ondernemen vaak onderwerp zijn van een Babylonische spraakverwarring. In dit blog wil ik dan mijn interpretatie geven van een viertal begrippen die te pas en te onpas worden gebezigd in bedrijven en organisaties, maar die ook weer vaak tot misverstanden leiden.

De start

Bedrijven kunnen op verschillende manieren beginnen. Meestal is er ergens een mens die een leuk talent heeft. Hij (of zij natuurlijk) past dat vaak onwetend van zijn talent toe en soms is er iemand anders die hem vraagt of hij dat ook eens voor hem wil doen. Er komt meer vraag en na verloop van tijd besluit onze vriend om zijn kunstje bedrijfsmatig te gaan doen. Hij start een bedrijf. Daarvoor had hij dus een bijzonder talent (of noem het competentie) voor en het lef om ondernemer te worden. Toch een combinatie die niet al te vaak voorkomt.

Visie

Maar soms is er een ondernemer die een bijzonder extra talent heeft. Het talent om kansen te zien in de wereld door naar de wereld te kijken en die goed in te schatten, te zien wat de mogelijkheden zijn voor de wereld. Ford die doorhad dat de mensen graag mobiel wilden zijn en daarom besloot om auto’s in massaproductie te gaan maken. Gates die zag dat computers een deel van ons bestaan zouden worden, maar dat ze daarvoor wel allemaal op een makkelijke en eenduidige manier aangestuurd moesten worden. Silvia Toth die zag dat ook vrouwen behoefte hadden aan werk en daarom een uitzendbureau voor vrouwen begon. Ray Kroc die zag dat de broertjes McDonalds een gouden formule in handen hadden en hun concept de wereld in bracht. Deze mensen waren bijzonder omdat ze kansen zagen en ideeën hadden om die kansen uit te werken. Het waren zieners, visionairs. Om een onderneming echt succesvol te laten zijn heb je een visionair nodig, een leider met visie, die weet waar de kansen liggen in de toekomst. Visie is daarmee de basis van een succesvolle onderneming.
Een visie kan zich ontwikkelen, moet zich ontwikkelen, maar het ontwikkelen van een visie is voor weinigen weggelegd. Je kunt het niet leren, je hebt het of je hebt het niet. Een visionair aan de top van een onderneming is dan ook een garantie voor de toekomst!
Visie, het vermogen om kansen te zien, ideeën te krijgen, is daarmee de basis voor iedere onderneming.

Missie
Vanuit de visie wordt, als het allemaal een beetje goed gaat, een missie ontwikkeld. De missie van een bedrijf (of organisatie) is een mooie one liner die bij voorkeur begint met "Wij willen…"
"Wij willen werken makkelijker maken" (Apple), "Wij willen mensen plezier geven" (Disney) zijn treffende voorbeelden. Bij een klant, actief in engineering voor de ruimtevaart ontwikkelden we de missie " wij willen creativiteit de ruimte geven", waarmee ook de uitgangspunten van het HR beleid werden neergezet. De missie is de hoeksteen van het believe systeem van een onderneming. Iedereen die actief is binnen het bedrijf moet zich bewust zijn van de missie en ernaar leven.

Beleid
Van de missie wordt het beleid afgeleid. Niet alleen het commerciële beleid maar ook het financiële beleid, het HR beleid, het kwaliteitsbeleid en zelfs het ICT beleid. Dat kan weer verwoord door onder de missie een aantal van deze uitgangspunten op te nemen. De getuigenis van het bedrijf wordt dan "wij willen……." en vervolgens "Daarom"gevolgd door een opsomming van beleidsuitgangspunten.

Doelstellingen
Vervolgens kunnen, vanuit het beleid de doelstellingen worden geformuleerd. Moeten doelstellingen SMART zijn? Niet perse, als ze maar concreet, meetbaar en bovenal uitdagend maar ook realistisch zijn. Maar doelstellingen heb je wel nodig, want als je niet weet waar je naar toe gaat dan leidt iedere weg je daarheen.

Strategie

Omgekeerd, als je weet waar je heen wilt moet je ook de juiste weg daarheen kennen. Om doelstellingen te kunnen realiseren is daarom een plan nodig hoe deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, de strategie.
Bij het opstellen van een strategie wordt overigens maar al te vaak één belangrijk ding over het hoofd gezien. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, het is dan ook verstandig dat meer dan één weg te plannen, anticiperen op verassingen maakt het leven makkelijk en weg naar succes eenvoudiger.

Epiloog
De basis van een succesvolle onderneming is de visie van een visionair. Uit deze visie wordt een missie ontwikkeld, welke missie weer de basis is voor beleid. Binnen de uitgangspunten van het beleid worden doelstellingen geformuleerd en als de doelstellingen bekend zijn wordt een strategie bepaald om die doelstellingen te kunnen realiseren.
Zijn al deze stappen nodig om succesvol te kunnen ondernemen? Niet echt. Zonder een echte visie weten veel bedrijven te overleven. Zonder missie gaat het ook nog wel. Geen beleid wordt al wat moeilijker en zonder doelstellingen en strategie werken is toch kamikaze gedrag.
Iedere onderneming houdt op een gegeven moment op te bestaan. Het is de taak van het management om dat moment zo ver mogelijk vooruit te schuiven. Als het management een visionair als leider heeft, een goede missie en beleid weet te ontwikkelen, waar ze het personeel achter kunnen krijgen, duidelijke doelstellingen heeft en een strategie om die te bereiken, dan is dat moment echt veel verder weg dan wanneer er van dag tot dag wordt geleefd zonder echt te weten wat, waarom en hoe.

 
 Doorsturen    5 reacties

 
 
 
Over de auteur:
Ad de Beer is een gedreven all round business coach en interim manager die organisaties helpt om vanuit de kracht van mensen verbeteringen te realiseren. 
Het losmaken van de kracht van mensen is een voorwaarde voor bedrijven en organisaties om succesvol en te zijn en optimaal te presteren. Zijn bedrijf F-ektief Business Coaching begeleidt bedrijven in deze processen.
Over veranderen door mensen schreef hij het boek “klantgericht veranderen”. 
Ook is hij een onderhoudend spreker over diverse onderwerpen.
Ook is hij eigenaar van Interim-anders, agamedes, zzp-marktplaats.eu en de community managersenondernemers.nl
telefonisch is hij te bereiken op 0612724659
 

Laatste weblogs

  Misvattingen over klantgedrag en de klantreizen die ze maken
  Hoe zorgen we voor meer bevlogenheid?
  Vier tips om Ja,maar…. . tijdens projecten te voorkomen 
 
reacties
 
R. Mastebroek  |   | 
19-09-2008
 | 
14:11 uur
Duidelijke uitleg van de verschillende begrippen. Mijn ervaring is, dat veel managers dergelijke begrippen gebruiken in jaarplanbesprekingen en presentaties maar deze niet afstemmen op hun ''publiek''. Hierdoor geen of weining draagkracht op de werkvloer, om de beoogde doelstellingen te behalen.
Pas wanneer je gezamenlijk de definities en/of one-liners begrijpt kan je verder op de inhoud.

Ook trainingscentra geven soms tegenstrijdige interpretaties van de begrippen ''missie'' en ''visie''.

J. H.J. Hoksbergen  |   | 
22-09-2008
 | 
08:45 uur
Visie is WAT en Missie is HOE ik mijn lijn trek, mijn zaken doe. Sjaak
Hans Staal  |   | 
9-01-2009
 | 
12:30 uur
Niet alleen trainingscentra ook auteurs geven wisselende definities van de begrippen missie en visie of plaatsen deze in een andere context / volgorde. Ad heeft gelijk dat om iets te beginnen met een onderneming een visionair nodig is. In de praktijk blijken deze lastig te handhaven wanneer een organisatie al jaren bestaat.
Als een organisatie bestaat, heeft zij een bestaansrecht door adequaat diensten / producten te leveren. Dit staat in de missie. Om het voortbestaan te verzekeren is een visie op de toekomst nodig die verandering drijft. Voor mij volgt een Visie uit de analyse van de toekomst afgezet tegen wat je nu doet (organisational SWOT), de strategie geeft de mogelijke wegen waarlangs het traject kan verlopen, het (meer)jaarplan de actuele doelstellingen.
Jan Paul Lottering  |   | 
24-03-2011
 | 
09:04 uur
Mooi en duidelijk artikel. Geloof hebben in wat je doet en het verlangen hebben er iets mee te willen bereiken nodigt uit tot een stevige missie en strategie.

Jan Paul Lottering
Eigenaar MindWorkshop | Zakelijke Wokshops
Michiel  |   | 
27-01-2013
 | 
10:57 uur
Interessant artikel. Echter een kleine correctie op de verhouding tussen visie en missie: Een visie dient een min of meer statisch beeld te zijn van een situatie die men in de (verre of minder verre) toekomst wil realiseren oftewel een ''stip aan de horizon''. De missie dient te omschrijven welke bijdrage de organisatie gaat leveren om de visie te realiseren.

Als je de twee combineert moet je dus een volgende (kloppende) zin kunnen maken: ''Wij willen (ONZE VISIE) realiseren door (ONZE MISSIE) uit te voeren.

 

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
 
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
reacties
E-mail marketing in tien stappen (1) 
Leaserijders worden gediscrimineerd op leeftijd en prijs (1) 
Werknemers opener dan wettelijk verplicht over medische gegevens (1) 
Een derde van de Nederlanders niet fysiek actief tijdens werkdag (1) 
Hoe we zelf ons succes saboteren (2) 
Een op de drie Nederlanders moet op eigen kosten naar het werk  (1) 
De voor- en nadelen van de powernap op het werk (6) 
top10
Leaserijders worden gediscrimineerd op leeftijd en prijs
Zo zetten hackers gestolen data om in geld
Vijf tips voor de inrichting van de werkplek van de toekomst
Werkgevers worstelen met gespannen arbeidsmarkt
Hoe moet ik omgaan met manipulerende mensen?
Gepland netwerkonderhoud? Zo stelt u iedereen op de hoogte
Cybercriminelen ruilen zwarte markten op het dark web in voor chatkanalen en blockchain
Vijf culturele uitdagingen op het gebied van digitale transformatie
Directie laat toegevoegde waarde IT-afdeling links liggen
'Bedrijven moeten zich hard maken voor meer vrouwen in datawetenschap'
meer top 10
vacatures
meer vacatures