zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
poll

Werknemers gaan steeds onbeschofter met elkaar en met klanten om (Artikel)

 
Ja, de verloedering slaat ook toe op de werkplek 153 42.7%  
Ja, maar niet meer dan vroeger 33 9.2%  
Nee, kleine pesterijen en onbeleefdheid zijn van alle tijden 72 20.1%  
Integendeel, bij ons gaan mensen juist respectvol met elkaar om 86 24%  
Anders 14 3.9%  
Totaal: 358 100%  
 
 Doorsturen   9 Reacties   Reageer   Nieuwsbrief   Eerdere polls
 
reacties
 
A Stuijt  |   | 
22-05-2006
 | 
08:31 uur
Als regel reageren personeelsleden op een sfeer die toch wordt bepaald door hun leiding. Maar nogmaals: dit is Nederland, niet Brittannië, waarover het onderzoek ging waarop deze stelling is gebaseerd. Verbeteren begint zoals altijd bij jezelf. Dus: Hoe beschaafd is ons management in Nederland?
M.R. Uffelen  |   | 
22-05-2006
 | 
14:22 uur
Ik heb deze stelling beantwoord met het antwoord: integendeel wij gaan juist heel respectvol met elkaar om.
Toch weet ik uit persoonlijke ervaring dat deze situatie ook heel anders kan zijn. Bij mijn vorige werkgever was er sprake van het meerendeel van de zaken die in het onderzoek aan de orde kwamen. Dit heeft in mijn ogen een oorsprong in het management. Maar ook is het de mentaliteit die er heerst. Ik denk overigens dat dit ook komt omdat het hier over een relatief groot bedrijf gaat. In het veel kleinere bedrijf waar ik nu werkzaam ben is de sfeer geheel anders.
Hans  |   | 
22-05-2006
 | 
13:21 uur
De manier waarop er met de klant en omgeving omgegaan wordt, wordt in doorslaggevende mate bepaald door het achterliggende bedrijf, management, leiding die bepalend zijn in het beeld dat de werknemer vertegenwoordigd naar buiten toe. De werknemer kan dus gezien worden als een spiegel van het management en/of leiding. Beperkt de leiding zich tot managen verwacht dan ook niet dat een uitvoerende in staat zal zijn om op een goede wijze met zijn klanten en/of omgeving te communiceren.
A.H Frank  |   | 
22-05-2006
 | 
18:15 uur
Helemaal eens met de bovenstaande reacties, helaas verwacht het management tegenwoordig een HBO attitude van mensen die ze betalen met een LBO salaris. Hoewel ik mij volledig kan voorstellen dat geld geen motivator mag zijn, raakt men ook gedemotiveerd bij het uitblijven van een marktconforme beloning of functie/positie verbetering.
Bennie  |   | 
23-05-2006
 | 
14:04 uur
Ik ben juist van mening dat in een reactie op een constant verloederende maatschappij, het bedrijfsleven behoefte heeft aan correct, formele contacten op de hogere niveau's. In mijn omgeving wordt zeer respectvol en correct gecommuniceerd zowel intern als extern!
Eric  |   | 
25-05-2006
 | 
11:20 uur
Bij bedrijven telt maar een ding en dat zijn targets en de voor de managers daanaangekoppelde bonnusen. de medewerkers die dat voor hun moeten realiseren tellen niet mee. werkdruk is op veel werkvloeren heel hoog maar het managment sluit daar de ogen voor en als je een kritische opmerking maakt dan zijn ze snel met intimideren en pesten
Ton  |   | 
25-05-2006
 | 
13:56 uur
Als er niet fatsoenlijk met elkaar wordt omgegaan zie ik dit als falen van het management en evt. personeelszaken.

Als werkgever dien je een sfeer te scheppen en te onderhouden waarin de werknemers het best presteren. Ik kan me niet voorstellen dat het tolereren van onbeschoftheid de werknemers beter laat presteren integendeel, het zal het personeelsverloop en het ziekteverzuim laten oplopen en de prestaties uiteindelijk beperken. Mogelijk kunnen werknemers zelfs psychische en lichamelijke schade oplopen en is dit in brede zin strijdig met de arbowet. Policy opstellen is makkelijk, dit uitdragen, implementeren en handelend optreden blijkt in de praktijk bij veel bedrijven een te hoge drempel,
zeker als dit betekent dat men afscheid moet nemen van ervaren en vakkundig personeel als die zich niet kunnen of willen conformeren aan het bedrijfsbeleid in deze, ondanks alle inspanningen vanuit het management. Communiceren, uitdragen en bij weerbarstigheid desnoods sanctioneren is het heilmiddel om een verziekt klimaat en dus bedrijf, weer gezond te maken. Helaas is onze maatschappij ook aan verloedering onderhevig en het bedrijf min of meer een afspiegeling van de maatschappij. Als ons dat dus massaal stoort begrijp ik niet waarom dat velen zich overwegend passief opstellen als het aankomt op cultuurverandering en omgangsvormen en ons zelfs kennelijk steeds onbeschofter gaan gedragen. Duidelijk distantieren is meestal al een goed signaal die iemand kan prikkelen zijn onbeschoftheid in te tomen.
N. Dragt  |   | 
26-05-2006
 | 
10:29 uur
In de pedagogiek is er een eenvoudige oplossing gevonden voor het omgaan met ongewenst gedrag. Helaas is het omgekeerd aan het gedrag dat momenteel wordt getoond.
Waar het op neerkomt is dat je ongewenst gedrag negeert of in het ergste geval sanctioneert, zoals Ton zegt. Maar wat veel belangrijker is, is dat je gewenst gedrag beloond.
Het punt is alleen, dat naarmate we ouder worden het steeds moeilijker wordt om gedrag te veranderen. Dus het vraagt van iedereen, niet alleen het management, in de organisatie de inzet om zich voortdurend te richten op het positieve en gewenst gedrag. En dat vraagt een gedragsverandering omdat de meeste mensen geleerd hebben zich te richten op het negatieve en ongewenste gedrag.
heer jan van herp  |   | 
26-05-2006
 | 
11:44 uur
Het is een algehele vermindering van respect en geduld in relaties met anderen. Sommigen leggen de bal bij het management neer en anderen zoeken de oorzaak gelukkig zij zichzelf. Naar mijn mening zijn beide partijen volledig verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Een falend management mag nooit de oorzaak zijn van een slecht eindresultaat aan de klant. Deze klant is vaak verbonden met een gedeelte van het bedrijf en zelfs vaak met een of enkele personen. De verantwoordelijkheid voor de relatie met de klant en de kwaliteit van het product zijn dan belegd bij de medewerker. Het management daarentegen kan alleen maar verwachten dat zijn medewerkers een goed eindproduct afleveren als hij zijn medewerkers gaat waarderen als asset en niet als een kostenpost ziet waarop zoveel mogelijk moet worden bezuinigd. Niets nieuws onder de zon. Respect zaaien is respect oogsten.

 

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
 
Doorontwikkeling en zelfontplooiing blijft belangrijk, ook voor managers
reacties
1,6 miljoen Nederlandse auto's rijden nog door op winterbanden (1) 
Nederland slecht voorbereid op zomerhitte (2) 
Cadeaus zonder stekker populair met feestdagen (1) 
Telefonische bereikbaarheid organisaties is verslechterd (1) 
'Noodzaak vrouwenquotum is om te huilen' (1) 
Bellen en videobellen via internet in de lift (1) 
HR te vaak aan de zijlijn bij transformatie naar agile organisatie (1) 
top10
1,6 miljoen Nederlandse auto's rijden nog door op winterbanden
Videomeetings: stabiele videokwaliteit, persoonlijke bereikbaarheid en noise cancellation cruciaal
Een op vijf werkenden bang om door corona baan te verliezen
Het beste van twee werelden: een ondernemerscultuur bouwen in uw organisatie
Wildgroei psychologische dienstverlening leidt tot rommelige aanpak stressklachten
IoT: vijf stappen om operationele processen opnieuw vorm te geven en resultaten te verbeteren
Van data verzameling naar gegevensminimalisatie
Vijf manieren waarop dienstverleners hun businessmodel kunnen aanpassen aan de 1,5 meter economie
Zo voert u intieme gesprekken via het scherm
Cybercrime afgelopen jaar fors toegenomen
meer top 10