zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
poll

Managementmodellen werken niet (Artikel)

 
Eens 109 39.2%  
Oneens 133 47.8%  
Anders 36 12.9%  
Totaal: 278 100%  
 
 Doorsturen   20 Reacties   Reageer   Nieuwsbrief   Eerdere polls
 
reacties
 
heer Lou De Smet  |   | 
1-05-2006
 | 
07:50 uur
Soms wel.
Indien er een structuur moet opgebouwd worden is het strikt opvolgen van personen wel nodig en zeker telkens op papier zetten.
Dan heeft er iedereen baat bij... en het model werkt.
Robert Huisman  |   | 
1-05-2006
 | 
08:17 uur
Sommige Managementmodellen kunnen werken, andere niet. Het belangrijkse bij het inzetten van modellen is dat de betreffende manager(s) zelf heel goed moeten begrijpen wat, hoe en waarom. Zij moeten duidelijk eerst de oorzaak goed op het netvlies hebben waarom ze een bepaald managementmodel willen gebruiken, zij moeten het model heel goed begrijpen en doorgronden en zij moeten goed kunnen uitleggen waarom zij dat model voor hun situatie het beste vinden. Als ze het dan ook nog goed aan hun medewerkers uitleggen, met duidelijke voorbeelden, dan heeft het kans van slagen.
Managementmodellen werken meestal niet omdat managers ze alleen als quick fix willen gebruiken.
Randy Kiemeney  |   | 
1-05-2006
 | 
13:52 uur
Een model werkt zelf niet. Geen enkel model en dat is ook niet de bedoeling.
Een model is ... een model. Niet meer en niet minder. Degene die er mee aan de slag gaat gebruikt deze, maar vooral zijn/haar gezonde verstand, om het 'probleem'gebied te modelleren. Het resultaat is voornamelijk afhankelijk van deze persoon c.q. personen.
Als een model is opgenomen in een methodiek met best practices, dan heeft dit nog als meerwaarde dat voorkomen kan worden dat iedereen opnieuw het wiel uitvindt.
A Stuijt  |   | 
1-05-2006
 | 
14:46 uur
modellen zijn 'wegwerpartikelen', tenzij een model past in de dialoog tussen de gebruiker van een model en degene(n) met wie het gesprek gaande is. Een model is, net als 'organisatie'(ook een soort model) een werktuig, een hulpmiddel. Als 't zónder kan, doen!
S.M. Keij  |   | 
1-05-2006
 | 
16:08 uur
Modellen zijn handig om de grootte lijnen uit te kunnen zetten. Maar in iedere organisatie moet bekeken worden of het toepasbaar is. Ook moet er vanuit het hoger management draagkracht zijn om met modelen te gaan werken. Aangezien het voor de kleinere organisaties veel geld en tijd kost, besluit men maar om het niet te doen.
heer Rob Clansman  |   | 
1-05-2006
 | 
20:07 uur
Een model werkt als.... Het model is een hulpmiddel. Om gedachten te ordenen of vormen. Een model kan zelfs een leidraad voor een nieuwe organisatie zijn.
Het model werkt niet als.... Het model als doel op zich, als vereenvoudigde weergave van een nog te vormen organisatie.
Organisch gevormde processen met de juiste teamleden presteren aanwijsbaar beter dan ogenschijnlijk gelikte modellen met beschikbare teamleden. Het model geeft een vereenvoudigde weergave van een complexer model. De realiteit is omni chaotisch en tenzij onmetelijk complex alleen bij grove benadering te modelleren. Het is een paradigma.
Steve Wong  |   | 
1-05-2006
 | 
21:48 uur
Eeen model of concept werkt wel degelijk !! het vraagt om een interpretatie van hetgeen dit voor jou betekent. Veel modellen hebben hetzelfde uitgangspunt. Zelf gebruiken we in ons werk het systeemconcept ; ontwikkeld in 1954. Het is zo flexibel als actueel, juist nu. Maar je moet jezelf wel door ontwikkelen om dit concept in de huidige tijd juist te kunnen interpreteren en toepassen....
vmaas60  |   | 
2-05-2006
 | 
15:09 uur
De bedoeling is gewoon dat iedereen zich houdt aan de regels en afspraken die gemaakt zijn bij in dienst-treding.

Als er wat dat betreft onduidelijkheden zijn dan moet degene via de secretaresse een afspraak maken met zijn baas met duidelijke vragen over wat niet duidelijk is.

Als iedereen dat doet - is er niets aan de hand.
Ad de Beer  |   | 
3-05-2006
 | 
08:02 uur
Modellen zijn een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De werkelijkheid is vele malen ingewikkelder en niet alle variabelen kunnen in een model worden weergegeven.
Modellen kunnen helpen een visie te ontwikkelen en zijn daarmee een handig hulpmiddel voor mensen die geen visie hebben. Mede daarom zijn ze zo populair bij de overheid.
Helaas worden de meeste modellen al snel een hype waar iedereen zonder visie achter aan holt. Een zegen voor adbiesbureaus, een kwelling voor klanten en personeel.
Stellmann  |   | 
3-05-2006
 | 
09:35 uur
De stelling of bewering is niet met ja of neen te beantwoorden. Modellen zijn een reductie van de realiteit, zoals eerder geschreven is en inderdaad slechts een adequaat hulpmiddel om een visie te ontwikkelen, een aanpak, niet meer en niet minder. Om overzicht in de zeer complexe organisatie- of bedrijfswerkelijkheid te brengen is het handig om modellen te beschrijven.
mevrouw Ch Heyns  |   | 
3-05-2006
 | 
09:42 uur
Modellen werken indien de rode draad van het model gehanteerd wordt. Het blind toepassen van modellen werkt echter niet. De communicatie erover en het draagvlak binnen de organisatie om deze modellen te gebruiken bepalen het succes ervan.
Paul Jansen  |   | 
3-05-2006
 | 
10:12 uur
Zo lang modellen niet worden overschat kunnen ze prima werken. Zoals met elk 'gereedschap' bepaald de gebruiker daarvan of en hoe het bijdraagt aan een beoogd resultaat. Al te vaak 'vergeten' managers de simpele waarheid: een model is geen realiteit... Magritte's beroemde schilderij van de pijp ((Klik hier) is eigenlijk een 'managementmodel' over de betrekkelijkheid van... managementmodellen en zegt het allemaal.
Wim Wouters  |   | 
3-05-2006
 | 
14:25 uur
Managementmodellen zijn al jarenlang zwaar overschat. Het is een middeltje met een afgrijselijk jargon. Een model is de werkelijkheid niet! Het taalgebruik staat stijf van de gemeenplaatsen en de clichés. Een aanstaande leider kijkt de kunst af van een succesvolle leider. Hij of zij gebruikt zijn of haar gezonde verstand, geeft en vraagt vertrouwen en heeft een ontwikkeld sociaal gevoel. Managementscursussen zijn zinloos en kosten krankzinnig veel geld.
Ik weet waar ik over praat: sinds 1992 leid ik een groot bedrijf.
Ties de vries  |   | 
4-05-2006
 | 
09:49 uur
Onlangs kwam ik een web-based servised managementmodel tegen dat voldoet aan de kriteria die de gebruiker aan stelt. De aanbieder heeft als primaire doelstelling dat de gebruiker het moet gebruiken en heeft daarvoor borgingen aangebracht. Met het web-based systeem is het mogelijk om een 360 graden feedback te laten plaatsvinden en ook het ambitiegesprek (of hoe we het gesprek maar willen noemen) krijgt op deze wijze de waarde die het verdient. Managementmodellen werken dus alleen als er mee gewerkt wordt en als je dat niet doet dan ligt het niet aan het model maar aan jezelf. Modellen moeten door de organisatie gedragen worden en geen speeltje zijn van een enkeling.
heer Aart Jan Zwartscholten  |   | 
4-05-2006
 | 
13:33 uur
Een (management)model is, net als deze stelling, een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid die je dwingt om waarnemingen op een bepaalde manier te duiden.
Een (management)model verschaft derhalve inzicht in en begrip van de ongrijpbare 'werkelijkheid' en geeft daarmee direct de beperkingen aan van het beïnvloeden van die werkelijkheid.
Managementmodellen werken derhalve net zo goed als deze stelling.
vmaas  |   | 
4-05-2006
 | 
14:28 uur
Ik ben het er niet mee eens. Managen is resultaten halen en hiervoor leiding geven aan al je medewerkers. Als dat er veel zijn, dus veel werken en goed delegeren.

Een leidinggevende draagt niet voor niets (ook wettelijk gezien) de volledige verantwoordelijkheid voor al zijn ondergeschikten.

Roelof Vos  |   | 
6-05-2006
 | 
12:28 uur
Ik mis in de reacties het - mijns inziens - belangrijkste punt. Verschillende respondenten komen er dichtbij, als ze zeggen dat een model een vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid, maar er is meer. Er bestaan namelijk verschillende soorten modellen. Grofweg onderscheid ik er twee: (1) modellen die de werkelijkheid proberen te verklaren: verklaringsmodellen; en (2) modellen die proberen het handelen te sturen: handelingsmodellen.
De eerste soort probeert zoveel mogelijk variabelen in een samenhangend geheel te brengen en geeft ons een goed inzicht in de werkelijkheid, maar heeft het grote nadeel dat er geen aanwijzingen voor handelingen uit te halen zijn. Daar is dit soort modellen gewoonweg te ingewikkeld voor, zeker voor managers die vaak 'op hun voeten' moeten denken, beslissen en handelen.
De tweede soort probeert de werkelijkheid te vangen in twee, drie, of maximaal vier variabelen (bekend zijn de tweedimensionale modellen, zoals het model voor excellent onderhandelen, waar slechts twee variabelen een rol spelen, namelijk resultaat en relatie; het Johari-window is een ander voorbeeld). Deze soort modellen zijn makkelijk te bevatten en geven goede handelingsaanwijzingen.
Het voordeel van de eerste soort modellen is dat ze de kans op vergissingen kleiner maken; het nadeel is dat ze leiden tot passiviteit: "ja, mooi dat ik nu zoveel inzicht heb, maar wat moet ik nu eigenlijk doen?"
Het voordeel van de tweede soort modellen is dat ze beslissingen en handelingen makkelijker maken; het nadeel is dat de kans op (grote en soms fatale) vergissingen groter maken.
Conclusie voor de manager: je mag best gebruik maken van modellen, maar dan van de tweede soort en het ontslaat je niet van de verplichting om te blijven nadenken en te reageren op wat er werkelijk gebeurt als je iets beslist of doet.
tgdevries  |   | 
6-05-2006
 | 
14:23 uur
Managen is resultaat halen en als daar een simpele web-based servised methode voor is om dat resultaat positief te beinvloeden dan moet je daar gebruik van maken. Je blijft immers verantwoordelijk voor je eigen werkprestaties en de realisering van je ambities. Je leidinggevende en of directeur blijft verantwoordelijk voor zijn/haar verantwoordelijkheden en moeten zorgen dat je je persoonlijke doelen kunt realiseren.
W.T.C. Scheer  |   | 
11-05-2006
 | 
15:43 uur
Managementmodellen werken om de simpele reden dat het doorgronden van een organisatie te complex is. Wanneer men complexe vraagstukken moet oplossen, is het belangrijk dat men inzicht heeft in de samenhang. Door de grote hoeveelheid variabelen, moet men de werkelijkheid versimpelen om het te kunnen bevatten. Men moet echter beseffen dat men een model hanteert en er dus altijd andere invloeden aanwezig zijn.
Gerben Zeeman  |   | 
2-02-2008
 | 
11:44 uur
Modellen werken als ze worden gebruikt door ervaren managers die in staat zijn het model aan te passen en te implementeren. Deze weten dat er twee belangrijke succesfactoren bestaan:

1) interne communicatie voor introductie, gebruik, resultaten en bijsturing.
2) mate waarin de modellen niet dominant opgelegd worden, maar zodanig ''gepromoot'' worden, zodat de medewerkers zelf de modellen disciplinair volgen en gebruiken.

 

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
 
advertorial
White paper: Segmentatie en profielverrijking in e-mail marketing
Je weet ongetwijfeld dat gesegmenteerde mailings beter aansluiten op je lezerspubliek en om die reden betere ratio’s scoren, maar waar moet je beginnen? Laat dit Spotler white paper je inspireren en op weg helpen.
Download het white paper
 
Lees verder
Geregistreerde Nederlandse elektrische auto's groeit alsmaar door
reacties
Slechts vijf procent vindt innovatie het belangrijkst bij keuze financiële dienstverlener (1) 
Werkend Nederland wil aan de leasefiets, fiscale regels en onwetendheid sta-in-de-weg (1) 
Corona-klagen (1) 
Werkende ziet digitaal werken als ‘nieuwe manier van werken’  (2) 
(Wanneer) geven we elkaar weer een hand? (2) 
Digital nomad heeft behoefte aan persoonlijk contact met community (2) 
Autobezit voor Nederlanders nog belangrijker in coronatijden (1) 
top10
Werkend Nederland wil aan de leasefiets, fiscale regels en onwetendheid sta-in-de-weg
Werkende ziet digitaal werken als ‘nieuwe manier van werken’
Vacaturetrend: op weg naar herstel
Bedrijfseconomisch ontslag: wat nu?
Onderzoek naar communicatie in crisistijd: laat vooral van u horen!
Respons jongeren op direct mail hoger dan oudere generaties
Consumentenuitgaven in juni nog steeds tien procent lager dan in 2019
Een vijfde verzwijgt kinderwens tijdens sollicitatieproces
Ruimbagage meenemen bijna twintig procent duurder in drie jaar
Mismatch talent nog nooit zo groot door snelle technologische ontwikkelingen
meer top 10