zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
artikelen
 

Ik word onderschat. Wat te doen?

Door: Asha Kalijan
 
Ik ben als projectmanager werkzaam in een nonprofit organisatie. Bij projecten blijkt veelal dat personen mij onderschatten door mij "mindere" klusjes toe te delen. Vaak blijkt na afloop van de opdracht dat men mij vaak verkeerd heeft ingeschat. Ik krijg dat achteraf ook vaak te horen. Wanneer ik zulke opmerkingen hoor vraag ik waarom zij mij verkeerd inschatten. Vaak blijkt dat men denkt dat ik niet het juiste niveau heb. Ik denk dat ik door dit vooroordeel veel interessante projecten misloop. Hoe kan ik dit veranderen?

Vraag:
Ik ben als projectmanager werkzaam in een nonprofit organisatie. Bij projecten blijkt veelal dat personen mij onderschatten door mij "mindere" klusjes toe te delen. Vaak blijkt na afloop van de opdracht dat men mij vaak verkeerd heeft ingeschat. Ik krijg dat achteraf ook vaak te horen. Wanneer ik zulke opmerkingen hoor vraag ik waarom zij mij verkeerd inschatten. Vaak blijkt dat men denkt dat ik niet het juiste niveau heb. Ik denk dat ik door dit vooroordeel veel interessante projecten misloop. Hoe kan ik dit veranderen?

Antwoord:
Als uw performance in projecten vaak beter is dan ingeschat door anderen, dan kunt u daar uw voordeel mee doen. Hoe selecteert men u in de organisatie voor de projectopdrachten en hoe worden de ‘klusjes’ verdeeld? Zorg dat u daar inbreng in krijgt, zodat u in aanmerking komt voor de interessante projecten.

Opvallend is dat u duidelijk verteld wordt dat men u verkeerd inschat. Deze feedback geeft aan dat u niet gezien wordt zoals u werkelijk bent en dat men een verkeerd beeld heeft van uw competenties en ervaringen. Dat men u anders inschat heeft vaak te maken met houding en gedrag. Daar baseren mensen hun indruk en soms hun oordeel op. Om te achterhalen hoe u overkomt op anderen is het belangrijk om te onderzoeken wat u doet om een beeld op te roepen waardoor men u onderschat.

Zelfpresentatie. Je imago of identiteit
Hoe u overkomt heeft te maken met uw zelfbeeld. Die is ontstaan door invloeden uit uw verleden, hoe uw levensloopontwikkeling is geweest en uw karakter. Uw ervaringen bepalen voor een groot deel uw gedrag en houding en dus ook hoe u uzelf ziet en hoe anderen u zien. Het beeld dat anderen van u hebben (beeld impliceert een visueel aspect) baseren anderen over het algemeen op een inschatting van je persoon. Hierbij spelen verbale, maar vooral non-verbale aspecten mee. In uw situatie heeft u waarschijnlijk op verbaalniveau vooral argumentatie- en overtuigingskracht nodig in uw presentatie. Op non-verbaalniveau ‘aanwezigheid’ en uitstraling. Als men u in uw zelfpresentatie ‘onderschat’, dan komt dat niet overeen met de werkelijkheid. Dan presenteert u een imago in plaats van uw identiteit (laten zien wie u werkelijk bent). Dat laatste heeft met authenticiteit te maken. Mensen wisselen soms bewust en onbewust tussen de twee presentatievormen. Dat hangt samen met gevoelens van veiligheid en zekerheid, maar ook met doelgericht willen handelen.

Zelfbeeld en authentiek gedrag
Om uw zelfbeeld te analyseren, kunt zich de volgende vragen stellen:
 • Hoe ziet u uzelf (werkelijk) als persoon? Bepaal dit op emotioneel-, mentaal- en fysiekniveau
 • Wat is de invloed van uw zelfbeeld op uw gedrag en houding
 • Wat bereikt u met uw huidige gedrag en houding en wat niet
 • Wat vinden anderen van u. Dit is de feedback die u krijgt van anderen
Bepaal hoe de bevindingen zich ten opzichte van elkaar verhouden en trek dan uw conclusies.
 • Onderzoek uw sterke kanten, zowel persoonlijk als zakelijk. Welke complimenten krijgt u, bijvoorbeeld. Waar bent u goed in en wat doet u graag? Op welk niveau wordt u na afloop van projecten ingeschat? Wees niet bescheiden.
 • Wat zijn uw verbeterpunten? Wees bewust van het effect van uw verbale en non-verbale gedrag en houding op anderen. Hoe handelt u bijvoorbeeld, om een verkeerd beeld op te roepen bij anderen? Wat moet veranderen, zodat anderen een beeld van u krijgen die aan de werkelijkheid voldoet? Leer van anderen. Wat doen anderen om te zijn wie ze zijn en hoe kunt u zich dat eigen-maken.
Bepaal vervolgens welke competenties u bezit en welke u nog wilt ontwikkelen en versterken.

Door uw bevindingen raakt u bewuster van uzelf. En als u zelfbewust bent, dan zullen anderen dat zien in uw houding en gedrag. Vaak is zelfvertrouwen nodig om zelfbewust te zijn. Door eerst zelf in uw (eigen)waarde te geloven krijgt u zelfvertrouwen. Zelfbewust en met zelfvertrouwen handelen, leidt uiteindelijk tot authentiek gedrag.

Interessante projecten
Neem geen genoegen meer met mindere ‘klusjes’. Onderzoek eerst wat u verstaat onder interessante projecten en waarom u die zou kunnen uitvoeren. Maak ze vervolgens kenbaar aan uw leidinggevende of diegenen die u projecten toebedelen, zodat dat duidelijk is en daar rekening mee kan worden houden. Blijf aandacht schenken aan uw persoonlijke presentatie. U zult hun verkeerde inschatting over u geleidelijk aan kunnen veranderen.

Asha Kalijan

Literatuurtip
 • Persoonlijke effectiviteit - Jan Schouten e.a.

  Klik hier voor meer artikelen van Asha Kalijan.

  Klik hier voor de 25 laatst verschenen artikelen op Managersonline.nl.

  Asha Kalijan is directeur van Adimco en houdt zich op het gebied van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling bezig met advies, implementatie en coaching. De wederzijdse invloed tussen mens en organisatie staat centraal in haar benadering. Ze coacht tevens managers bij het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit.

  Vraag het Asha
  Heeft u een vraag voor Asha, stuur deze in. De vraag wordt volledig anoniem en niet herleidbaar op de site geplaatst. U kunt onderstaand formulier gebruiken (naam en emailadres worden niet op de site gepubliceerd). Velden met een * zijn verplicht.

  Naam

  Emailadres * (op dit adres ontvangt u direct het antwoord van Asha)

  Vraag

   

  Gratis toegang

  Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.

  Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.

  GRATIS REGISTREREN
   
  Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:

  E-mailadres:
  Uw persoonlijke wachtwoord:
  Wachtwoord vergeten?
 •  
   
  Human Design op de werkvloer voor teameffectiviteit en bedrijfsgroei
  reacties
  Top tien arbeidsmarktontwikkelingen 2022 (1) 
  ‘Ben jij een workaholic?’ (1) 
  Een op de vier bedrijven niet bezig met klimaat en duurzaamheid (3) 
  Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie  (1) 
  Drie manieren om te reageren op onterechte kritiek (1) 
  Een cyber-survivalgids voor managers: hoe ga je om met cyberaanvallen?  (1) 
  Mind your data (1) 
  top10