zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
artikelen
 

Hoe om te gaan met een heel team van roddelende vrouwen?

Door: Asha Kalijan
 
Ik werk als manager van een lokaal kantoor. Op dit kantoor werken vrijwel alleen vrouwen. Het enige wat zij de hele dag is roddelen. Dit gaat ten koste van de productiviteit, maar ook de werksfeer lijdt eronder. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Vraag:
Ik werk als manager van een lokaal kantoor. Op dit kantoor werken vrijwel alleen vrouwen. Het enige wat zij de hele dag is roddelen. Dit gaat ten koste van de productiviteit, maar ook de werksfeer lijdt eronder. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Antwoord:
Een heel kantoor, waar alleen geroddeld wordt geeft me te denken over de productiviteit, de cultuur en de structuur van het bedrijf. Daar straks meer over. Eerst iets meer over het fenomeen roddelen.

Kennis is macht; een historisch perspectief
Roddelen heeft een positieve en een negatieve kant. In het ergste geval is het kwaadspreken. Van Dale definieert roddelen als " praten over derden in ongunstige zin ". Toch is roddelen een vorm van communiceren, wat eeuwen terug is ontstaan, met een doel. Kennis was toen al macht. Op het moment dat groepsvorming ontstond (en daarmee taalvorming begon), was roddelen een overlevingsmechanisme om informatie in te winnen over de positie van anderen: wie deed wat, wie was te vertrouwen, voor wie moest je oppassen, wie waren de rivalen en met wie kon je goed samenwerken? Deze vragen kom je nog steeds tegen, wellicht ook op jou kantoor. Want hoewel de historische functie van roddelen in een modern jasje is gegoten, blijft het nog een functie vervullen.

In organisaties wordt roddelen over het algemeen niet als positief bestempeld, omdat het gevolgen heeft voor de werksfeer en werkprestaties. Toch maken organisatieleden, ook leidinggevenden, zichzelf schuldig aan roddelen.

Vrouwen worden meer van roddelen beticht dan mannen, maar het is niet zo dat mannen minder roddelen. Ze hebben een andere vorm van communiceren om het zelfde gevoel of resultaat te zoeken, wat vrouwen met roddelen willen bereiken, namelijk: bij de groep of het kantoor horen, solidariteit creŽren (het wij-gevoel), maatjes worden, bevestiging zoeken, informatie uitwisselen, toetsen van elkaars meningen, zaken vergelijken met elkaar, draagvlak voor beslissingen creŽren, elkaars positie bepalen, status, machtsposities creŽren of gewoon tijd verdrijven door onschuldig over iets (of iemand) te praten.

Roddelen kan positief zijn. Soms kan men beter wel over je praten, want dan ben je interessant, dan helemaal niet! En soms reguleert roddelen zich, doordat de roddelaar een slechte reputatie krijgt. Maar het kan natuurlijk ook mis gaan, als het gaat om kwaadsprekerij, pesten, manipuleren, sensatie en verdeeldheid zoeken, machtspositie creŽren over de rug van anderen, reputaties schaden etc. Organisaties krijgen dan te maken met wanprestaties en een slechte werksfeer. In hoeverre het voor jou kantoor geldt, is na te gaan. Hieronder vind je een leidraad,

De functie en de achtergrond van het roddelen
Onderzoek het volgende om de functie van roddelen op jou kantoor te achterhalen:

Hoe schadelijk is het roddelen?
Hoe functioneren de vrouwen en hoe werken ze samen? Wat kost het roddelen jou, de organisatie en de mensen? Denk in termen van werksfeer en (wan)prestatie. Ik kan me heel goed voorstellen dat er minder aandacht is voor het werk, als er veel geroddeld wordt.

Waarom roddelen de mensen op kantoor?
Wat willen ze bereiken, wat levert hen dat op? Ga de onderlinge verhoudingen (kliekjesvorming en/of concurrentie) na en ook of er medewerkers zijn die de boventoon voeren in ongewenst gedrag. Soms gebeurt het roddelen onbewust, soms bewust en de manier waarop kan per persoon verschillen.

Hoe is de roddelcultuur ontstaan?
Er is blijkbaar ruimte geweest (of een noodzaak) om zo'n roddelcultuur te creŽren en te handhaven.

Wat is je eigen rol?
Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie. Welke ruimte geef je voor het roddelen? Reguleer het roddelen door de vrouwen daarop aan te spreken. Intervenieer door bijvoorbeeld te vragen naar de feiten (of gaat het om een gerucht), is de informatie relevant (waarom) en is de informatie misschien ooit in vertrouwen verteld en wordt daar nu misbruik van gemaakt. Wat zegt het roddelen over die persoon.

Veranderen
Hoe je omgaat met roddelen begint met bewustwording. Als je de antwoorden hebt die je zoekt, kun je nagaan wat jij of jullie als kantoor zouden kunnen veranderen.

Welke cultuur wil je op kantoor creŽren om gestelde doelen te bereiken?
Denk hierbij aan gedrag, waarden normen, rituelen, symbolen. Wat willen jullie in de plaats van het roddelen? Openheid, respect, veiligheid, vertrouwen? Het gaat er ook om dat de positieve functie van het roddelen gehonoreerd wordt, wellicht in een andere vorm.

Welke structuur heb je nodig om te bereiken wat je wilt?
Welke interactiemomenten zijn er en hoe zien ze eruit? Stel pal en perk aan teveel praat- c.q. overlegruimte. Maak deze functioneler.

Hoe ga je ander gedrag invoeren?
Samen sta je sterker. Zoek steun bij de verandering. Vertel waarom ander gedrag nodig is en wat de consequenties van het roddelen zijn; dat helpt.

Als roddelen negatief werkt, kun je de consequenties maar beter open en eerlijk vertellen. Hiervoor heb je een open cultuur nodig, wat bijna het tegenovergestelde is van een roddelcultuur. Het veranderen van gedrag (cultuur) en bestaande interactiemomenten (structuur) zal niet altijd in dank worden afgenomen, omdat het de verhoudingen aantast en onzeker kan maken. Zolang je helder en consequent blijft handelen en een lange adem hebt, zullen je inspanningen op termijn zeker vruchten afwerpen.

Asha Kalijan

Literatuurtip
 • Van weerstand naar veranderingsbereidheid - Erwin Metselaar e.a.

  Klik hier voor meer artikelen van Asha Kalijan.

  Klik hier voor de 25 laatst verschenen artikelen op Managersonline.nl.

  Asha Kalijan is directeur van Adimco en houdt zich op het gebied van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling bezig met advies, implementatie en coaching. De wederzijdse invloed tussen mens en organisatie staat centraal in haar benadering. Ze coacht tevens managers bij het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit.

  Vraag het Asha
  Heeft u een vraag voor Asha, stuur deze in. De vraag wordt volledig anoniem en niet herleidbaar op de site geplaatst. U kunt onderstaand formulier gebruiken (naam en emailadres worden niet op de site gepubliceerd). Velden met een * zijn verplicht.

  Naam

  Emailadres * (op dit adres ontvangt u direct het antwoord van Asha)

  Vraag

   

  Gratis toegang

  Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.

  Registratie is volledig gratis en geeft u direct toegang tot het opgevraagde document of artikel en tot honderden andere checklists, artikelen, contracten en tests & tools.

  GRATIS REGISTREREN
   
  Bent u al abonnee, vul hier uw e-mailadres en wachtwoord in:

  E-mailadres:
  Uw persoonlijke wachtwoord:
  Wachtwoord vergeten?
 •  
   
  advertorial
  A life changing event
  Zaterdag 30 maart - Flora Boskoop - 10.00 - 16.00 uur. Een interactief seminar met Pieter Frijters met als onderwerpen: burn-out, paniekaanvallen, (spreek)angst, piekeren en assertiviteit. Bekijk de video voor een impressie van het seminar.
  Lees verder
  Ontwikkelingen in de markt van drukwerk
  Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
  Vergroot uw rendement in 2019 door reviews op NederlandReview Review marketing
  reacties
  Werk beÔnvloedt privťleven negatief  (1) 
  Nederlanders onderschatten beveiligingsrisicoís van computers (1) 
  Belangrijke handelspartners Nederland minder stabiel (1) 
  Vier apps verantwoordelijk voor 82 procent van mobiel dataverbruik iOS (1) 
  Klimaatakkoord zet Nederland in beweging richting duurzame economie (1) 
  Evenveel vrouwen als mannen met hbo- of wo-diploma (1) 
  Kortsluiting bij energieleveranciers (2) 
  top10
  Deze vier woorden ondermijnen iedere presentatie (video)
  Wat organisaties verwachten van de financiŽle afdeling van 2025
  Klimaatakkoord kan ruim 70. 000 banen creŽren
  Een derde van de werkenden vindt zichzelf slimmer dan zijn of haar baas
  'Er is een cyberoorlog gaande'
  Belangrijke handelspartners Nederland minder stabiel
  Energie en klimaat prominent in provinciale verkiezingsprogrammaís
  Overzicht kwijt door inkoopwildgroei? Met deze drie tips pakt u de regie terug
  Cees Verkuyl en Derk van Manen vallen in de prijzen op Sales Event
  Dit zijn de drie meest voorkomende spearphishing-aanvallen
  meer top 10