zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Ego manager blokkeert leerproces

12 januari 2007 - Hoe hoger in de top, hoe groter het ego en hoe minder snel er nieuwe dingen worden aangeleerd. Dit blijkt te komen door het ego van de topmanagers. Een te groot ego is de belangrijkste blokkade in het leerproces. Dit ontdekte Bjørn Aris van trainings- en adviesbureau Return on People.

Aris: "Het belangrijkste in een leerproces is om beide hersenhelften te verbinden om zo de volledige hersencapaciteit in te zetten. Het ego blokkeert deze brug. Effectief werken is hierdoor onmogelijk."


Teveel ratio


Wetenschappelijke studies wijzen uit dat mensen creatiever denken en bovendien effectiever werken wanneer ze beslissingen niet alleen op ratio maar ook op gevoel maken. Nu werken Nederlandse managers nog erg ineffectief door (te) veel na te denken en te weinig hun emotie er bij te betrekken.


Bron: HR Praktijk
 
 Doorsturen   10 reacties  

 

Laatste nieuws

 Slechts een op de vijf bespreekt probleemschuld met omgeving
 Mannen zijn chagrijnig als Max Verstappen uitvalt
  In 2030 is een kwart minder inzetbaar door werkgerelateerde stress
 
 
 
reacties
 
heer R Wit  |   | 
12-01-2007
 | 
07:28 uur
Was dit ook niet wat ik in eerdere artikellen aangaf? Ego in de korte termijn planning. Goed voor de eigen geldbuidel slecht voor de rest. Alleen kan ik me er nog steeds niet van ontrekken dat er veel management gebruik van maakt. Het boeit deze figuren niet dat de hele samenleving om zeep wordt geholpen. Och doe es gek heet het dan. En wij weten het beter. Las ik laatst niet iets dat Polen lekker goedkoop zijn en als er een ongeluk gebeurt het hun probleem is? Ow wacht ons eigen personeel is te mondig, even lange termijn erin en narigheid invoeren. Dan noem je dat reorganisatie en noodzaak. Elk jaar meer winst maken waardoor het lange termijn is ondermijnt.
leo mulder  |   | 
12-01-2007
 | 
08:34 uur
IK denk dat iemand met veel ratio veel met cijfers en zakelijke afspraken bezig is,endat als leidraad neemt.
Handig als onderdeel van het beheer,maar als dat het enigste is,ligt angst voor fouten om de hoek.
De mensen waarover hij/zij zeggen schap over heeft,worden belast met deze angsten,en eigen creativiteit van het personeel maakt plaats voor waakzaamheid,en als de concentratie bij het vermijden van fouten komt te liggen,dan gaat dat tenkoste van de effektivieteit
Negatieve stress onstaat niet van te hard werken,maar door een gebrek aan verbondenheid met je taak.
Ik persoonlijk wordt me dat steeds meer bewust nu ik gaande weg ouder word, ik wil graag werken,en leren,en het liefst met anderen.
ton van de vorst  |   | 
12-01-2007
 | 
08:48 uur
Managerkes reageren dus vooral emotioneel, het lichtgeraakte ego is vooral een gevoelskwestie. Zou deze onzekerheid met de nieuwe "wonderjock" kunnen worden opgelost?
heer thomas peinder  |   | 
12-01-2007
 | 
09:50 uur
''Nu werken Nederlandse managers nog erg ineffectief door (te) veel na te denken en te weinig hun emotie er bij te betrekken''.Het omgekeerde is ook het geval. Gaarne een verwijzing van het onderzoek. Anders is het ongeloofwaardig wat u scfrijft.
Ron Ladage  |   | 
12-01-2007
 | 
10:21 uur
Wederom een heel kort artikel en doorklikken naar de rest van artikel geeft weinig informatie.
Al jaren proberen we om oosterse wijsheden te koppelen aan westerse technieken.
Peter Senge van de Lerende Organisatie heeft dat jaren terug op een heel goede wijze gedaan.
In een later boek De Dans der Veranderingen heeft hij toegeven dat een cultuurslag in denken veel langer duurt dan gedacht. (I.p.v. 3 jaar zeker 5 jaar)
Als nuchtere Hollanders hebben we geleerd dat opleiding, een hoog I.Q. en een toppositie het ware zijn.
We leiden onze toekomstige managers daar steeds meer in op en de resultaten zijn daar duidelijk van zichtbaar.
Dan gaan we klagen dat we geen ondernemend landje zijn geworden.
Door alles te beredeneren volgens onze opleidingen zijn niet meer echt in staat om nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Soms komen we iemand tegen met charisma en juist bij deze mensen speelt meer mee dan ik heb beschreven. Zij hebben ook nog emotionele intelligentie en werken daar ook mee.
Ik mijn werk o.a. als coach voor leidinggevende laat ik de mensen inzien dat je ook zonder “gezond verstand”, maar op gevoel heel goede beslissingen neemt.
Stel je eens open voor niet wetenschappelijk bewezen en door onderwijs verkregen kennis en ga eens op je gevoel af.
In mijn werk van adviseur/coach en ook in de naam van mijn bedrijf staat het woord Ladage Praktijk Advies.
Ga eens praktisch om met de vraagstukken die op tafels komen, stel je open voor anderen en ga dan samen de best bruikbare oplossingen voor vraagstukken maken.
Het verlaagt nooit je positie, het brengt je niet tot arrogantie en je voelt je er een stuk beter mee. Weet wat je zwakheden zijn en je hebt er geen nadeel meer van en je kan er aan gaan werken om het beter beheersbaar te maken.
Het kan zeker geen kwaad om eens naar wijsheid van andere culturen te kijken, maar vertaal het wel in het bedrijf, zodat iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt.
Er zijn veel boeken met tips over het onderwerp, maar realiseer je steeds dat gedragsverandering (cultuur o.a.) tijd en begrip kost. Maar bedrijven die daar jaren in hebben geïnvesteerd hebben nog steeds een voorsprong op hun concurrenten.
Misschien een goed voornemen voor een succesvol 2007
Hans Egtberts  |   | 
12-01-2007
 | 
10:25 uur
Een te groot ego, kun je dat eten? En hoe ziet dat er op een MRI-scan dan uit, als dat blijkbaar een schot is tussen linker- en rechterhersenhelft? Ik heb het gevoel dat hier een verhulde boodschap achter zit, maar ik kan niet zo goed bedenken wat het dan wel is. Mijn intuïtie geeft me in dat hier iemand belang bij heeft. Maar mijn ervaring leert dat hier wellicht een "gefrustreerde trainer" rondloopt.

In al die jaren dat ik managers getraind heb was het juist de uitdaging om zodanig te prikkelen dat denken, voelen en doen goed in balans kwamen. En ja, vooral mannelijke managers zijn soms wat meer rationeel gefocussed terwijl vrouwelijke managers meestal nét de andere kant vaak op gaan: overigens is ook dit een generalisatie en er zijn zeker uitzonderingen.
mevrouw Anneke Beelaerts van Blokland  |   | 
12-01-2007
 | 
12:51 uur
Hierbij een reactie op een reactie van de heer Egberts die volgens mij spreekt vanuit echte ervaringen en de generalisatie van man/vrouw scheiding zoals in hoofdartikeltje hiermee kan weerleggen. Mijn ervaringen zijn namelijk ook dat al je de juiste prikkels hanteert zowel de mannelijke als vrouwelijk managers de handschoen oppakken en wel degelijk ratio en gevoel kunnen combineren. Mijn ervaringen bevestigen dat men vaak hongerig is naar andere manieren van kijken naar de organisatie en de organisatie uitdagingen en natuurlijk naar zichzelf. Met goede creativiteitstechnieken en een gedegen voorbereiding op een bijeenkomst voor managers kunnen wel degelijk ratio en gevoel gelijkwaardige kansen krijgen. Sterker nog ik zou management bijeenkomsten voor mijn klanten niet anders willen en kunnen organiseren want ik ga graag voor resultaten die ook na de bijeenkomst nog beklijven.
b.j.p.mieden@pyramide.nl  |   | 
12-01-2007
 | 
12:28 uur
Beslissingen kunnen we het beste nemen niet alleen op basis van denken en voelen, maar ook op de andere kwaliteitsniveaus van leven. De bewustwordingspsychologie gaat er vanuit dat onze beslissingen - altijd, maar veelal onbewust - genomen worden op basis van onze gesteldheid op alle zes de niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel. Dat laatste is niets zweverigs maar heeft te maken met onze waarden, normen, zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld. In feite heeft de mens twee ego's: je Zelf en je schijnpersoonlijkheid. Hier wordt kennelijk het laatste bedoeld. Als we vanuit ons Zelf, onze authenticiteit en uniciteit acteren en reageren komen we tot evenwichtige besluitvorming en daadkracht. Zie www.bewustwordingsmanagement.nl voor meer informatie over de inzichten en praktische handvatten hieromtrent. Een te groot ego, met de daarbij mogelijke blokkerende elementen komt niet alleen bij executives voor, maar op alle niveaus en hebben in leven, wonen en werken communicatieverstorende en belemmerende consequenties.
Die zijn wel op te heffen en men kan komen tot optimalisatie van de communicatie. Door inzicht, bewust worden, bewust zijn en vervolgens bewust doen.
De bewustwordingspsychologie geeft aan hoe.

Bert-Jan van der Mieden.
ton.bosma@home.nl  |   | 
15-01-2007
 | 
15:37 uur
Vrij wazig artikel. Ik lees tussen de letters door wel een boodschap: Iemand met een groot ego heeft vaak moeite dit Ego aan te passen, te veranderen omdat dit ego zekerheid biedt. Immers door dat ego, door een bepaalde houding en uitstraling heeft men bereikt wat men bereikt heeft en kan men dit vasthouden. Althans daar gaat men vanuit.

Persoonlijk denk ik dat iemand met een groot ego net zo goed nieuwe dingen kan leren. Waarom zou iemand met een groot ego niet kunnen leren autorijden of schrijven?
Het gedrag aanpassen dat zal wel moeilijker zijn. Volgens mij hoort bij een groot ego ook een groot emotioneel bewustzijn dan kan bijna niet anders.

Wie de werking van de menselijke hersenen bestudeert ziet ook al snel dat het een groot ego weinig te maken heeft met de verbinding tussen beide hersenhelften.
Anders zouden vrouwen namelijk een minder groot ego moeten hebben want de verbinding tussen de beide hersenhelften is genetisch bepaald en bij vrouwen beter ontwikkeld omdat zijn minder hersenvolume hebben en dit door betere samenwerking van beide hersenhelften compenseren.

Volgens de wetenschap zouden dit de verschillen zijn:

-Mannen ruiken minder goed omdat dit vermogen in het limbisch systeem ligt.
-Mannen zijn slechter in woordenreeksen met woorden en kunnen onsamenhangende woorden slechter onthouden.
-Vrouwen zien sneller of twee afbeeldingen gelijk zijn.
-Vrouwen zijn beter in het gebruik van een routebeschrijvingen waar herkenbare punten op staan vanwege hun visueel geheugen, mannen kunnen door hun ruimtelijke inzicht beter kaarten lezen.
-Een vrouw is over het algemeen beter in in staat om meer taken tegelijk uit te voeren omdat haar hersenhelften beter samenwerken.
-Mannen zijn bij problemen meer actie gericht terwijl vrouwen zich meer op communicatie richten.
-Vrouwen kunnen beter gezichten herkennen.
-Vrouwen hebben een fijne motoriek.
-Vrouwen zien meer van de omgeving maken kijken verder en kunnen zich beter focussen op een doel.
-Vrouwen kunnen beter ongeordende informatie opslaan maar mannen beter zijn in het opslaan van informatie die geordend is.
-Mannen bezitten meer verbindingen tussen de hersencellen waardoor de informatie overdracht tussen de cellen sneller verloopt waardoor ze beter complexe problemen kunnen oplossen.
-Mannen zijn onewuster van hun emoties en daarom minder vatbaar voor depressies.
-Vrouwen kunnen minder goed complexe technische problemen oplossen.
-Vrouwen hebben minder ruimtelijk inzicht en kunnen slechter objecten visualiseren.
-Vrouwen kunnen zich normaliter beter emotioneel uitdrukken omdat hun hersenhelften beter samenwerken en hun limbisch systeem groter is.


Hoewel mannen over het algemeen beschikken over een slechter werkende samenwerking tussen de beide hersenhelften en gemiddeld 16 % meer hersenvolume, scoren mannen en vrouwen gelijk in een IQ test. Er zijn wel aspecten waarin mannen en vrouwen verschillend scoren.

Natuurlijk wil ik hier geen welles niets spelletje starten of een getouwtrek over wie nu beter auto kan rijden beginnen.
Ik meen er alleen me aan te geven dat het verschil in samenwerken van de hersenhelften andere effecten heeft dan het vormen van een groot ego en dat de link naar het snel aanleren van nieuwe zaken zeer vaag is.

Wat is dat eigenlijk ego?

Ego: identificatie met een zelfbeeld, zelf- beoordeling, zelf- waan of zelf-gevoel (event. negatief).

Hieruit blijkt dus dat ego alles heeft te maken met houding en gedrag, uitstraling en reageren.

Hoe het ego de werking van de samenwerking van beide hersencellen in de weg moet staan blijft vaag.
Daar deze hersenwerking ten eerste genetisch bepaald is maar gestimuleerd kan worden door training zoals alle hersenfuncties. Door training van de hersenen kan men deze beter laten functioneren.

Iemand met een groot ego, kan toch zeker zij hersens trainnen!

Verder lijkt het me duidelijk dat je de beste beslissingen neemt als je zowel luistert naar je intuïtie (afkomstig uit het onderbewustzijn) in combinatie met je verstand neemt.
En juist daar staan veel vrouwen om bekend, ze bezitten de vrouwelijke intuïtie.

De relatie met de ego staat daar volgens mij bijna geheel los van.

Wie e.e.a. in het detail wil nalezen kan hier meer informatie vinden.

(Klik hier)
Caroline Franssen, leiderschapscoach  |   | 
15-01-2007
 | 
13:04 uur
Wat een bijzondere bewering !
Om aan de top te kunnen komen, heb je immers een groot ego nodig. Zonder 'groot ego' lukt het niet om een hoge, leidinggevende positie in te nemen.
Je moet doelgericht zijn en eigenzinnig en niet naar iedereen je oren laten hangen. Je moet stinkend eigenwijs zijn en ook ijdel genoeg om alles op alles zetten om ergens te komen.

Of bedoelt de trainer in kwestie dat hij het moeilijk vind om met mensen om te gaan die kopppig zijn en een eigen mening hebben ? Heeft hij soms moeite met verzet tegen veranderingen? Of is hij jaloers op de mensen met grote ego's die veel bereiken ?
Dan lijkt het eerder het ego van de tranier dat in de weg zit dan het ego van de managers.

Om eerlijk te zijn: ik vind het juist leuk om mensen te coachen met een 'groot ego'. Als je af en toe eens lacht om hun ijdelheid of hun hoge doelen en ziet waar je ze kunt prikkelen om een stap te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling, zijn dergelijke gedreven mensen juist een grote vreugde om mee te werken: ze houden je scherp en alert !

Caroline Franssen, Heart Management

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
advertorial
6 stappen om leads te nurturen met e-mail marketing [white paper]
Je genereert leads met waardevolle content. Hoe zorg je dat deze leads warm worden, warm blijven en wél hot worden zodat de sales afdeling gesprekken kan voeren met beter gekwalificeerde leads? Spotler legt het in dit white paper stapsgewijs uit.
Download het white paper
Lees verder
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
Personeelstekort in de horeca historisch hoog
Waar moet je op letten bij het kiezen van de juiste webhosting?
Zonnepanelen op kantoor; hoe zit dat financieel?
reacties
HR-professionals verwachten dat functie op de schop gaat (2) 
Evenement organiseren? Vijf onverwachte tips (1) 
'Ongezonde snack op netwerkborrel niet meer van deze tijd' (1) 
Nederland verkiest kerstgeschenk boven traditioneel kerstpakket (4) 
Land Rover Defender (2019) (1) 
NCD: SER-advies vrouwenquotum onverstandig (1) 
Nederland oordeelt: de ideale manager is een 40-jarige man (1) 
top10
Een vijfde keurt tattoos op kantoor af
HR-professionals verwachten dat functie op de schop gaat
Driekwart van Nederlanders verwacht geen salarisverhoging komend halfjaar
Drie populaire project management apps voor managers
Vijftien procent van de IT-beslissers vindt eigen cloudverbindingen onvoldoende beveiligd
Topmanagers ABN Amro, FrieslandCampina en Johnson & Johnson in finale Young Captain Award
Parkeervergunning in grote stad wordt steeds duurder
Genderdiversiteit ver te zoeken in de VC- en startupsector
Een derde van de technische vacatures pas na zes tot twaalf maanden vervuld
Coaching populairder dan ooit
meer top 10