zoeken Nieuwsbrief
      Linkedin    Twitter   
  
nieuws
 

Pensioenfondsen staan er beter voor dan vorig jaar

11 januari 2018 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is over heel 2017 gestegen van 102 procent naar 108 procent. In de laatste maand daalde de dekkingsgraad een procentpunt.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, bleef in december gelijk op 106 procent.


Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.
De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in 2017 van 98 procent naar 106 procent een forse groei. Deze eindstand voor 2017 is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3 procent. De verwachting is dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort. Er zijn zelfs fondsen waar indexatie weer in zicht komt.

2017 relatief stabiel jaar
Ondanks de nodige schommelingen was 2017 voor pensioenfondsen een minder roerig jaar dan 2016. Sinds het eind van dat jaar is de 30-jaars rente per saldo met ongeveer 25 basispunten gestegen. Alleen op de hele korte looptijden daalde de rente. De hoogste gemiddelde dekkingsgraad (110 procent) werd bereikt op 1 november. De dekkingsgraad maakte geen grote sprongen, maar steeg gestaag gedurende het jaar.

Ontwikkelingen op de beurs
De beurskoersen stegen in 2017 dankzij een goed draaiende economie en groeiende wereldhandel, waardoor de winsten van bedrijven stegen. De stemming op de markt had regelmatig te lijden onder politieke onrust, zoals de verkiezingsuitslagen in Spanje en Frankrijk en de spanning tussen de VS en Noord-Korea. De centrale banken ondersteunden de markt met een ruimhartig monetair beleid, ook al besloot de ECB om het opkoopprogramma van staatsobligaties af te bouwen. De rentemarkt steeg iets gedurende 2017. Eind december bedroeg de 30‑jaars swaprente ruim 1,5 procent.
De stijging van de swaprente leidde nauwelijks tot een daling van de pensioenverplichtingen. Hierbij speelt mee dat de Ultimate Forward Rate (UFR) in 2017 daalde van 2,9 procent naar 2,6 procent. Door die daling moeten voor de lange looptijden hogere verplichtingen worden aangehouden, wat de daling van de verplichtingen op de kortere looptijden teniet heeft gedaan. De UFR betekent dat pensioenfondsen voor langlopende verplichtingen mogen uitgaan van een hogere rente dan de marktrente. Inmiddels is het verschil tussen de marktrente en de UFR flink teruggelopen.

Goede prestaties
Per saldo hebben de aandelenbeurzen het over 2017 goed gedaan met een rendement van  tien procent. Dat rendement is zonder het effect van een eventuele valuta-afdekking. De Amerikaanse dollar daalde veertien  procent ten opzichte van de euro. Een eventuele valuta-afdekking zou een positief effect op het rendement hebben gehad. In tegenstelling tot de aandelenportefeuille daalde de vastgoedportefeuille met ruim twee procent; de vastrentende waardenportefeuille bleef ongeveer gelijk. Met name de positieve ontwikkelingen op de aandelenbeurzen hebben de pensioenfondsen geen windeieren gelegd.

Aantal pensioenfondsen daalt snel
Door verdere consolidatie van het aantal pensioenfondsen in 2017 daalde het aantal fondsen rap. Inmiddels zijn er nog maar zo’n 200 over. Tegelijkertijd kwamen er juist algemene pensioenfondsen (APF-en) bij. Veel pensioenfondsen werden bij een APF of bedrijfstakpensioenfonds (BPF) ondergebracht, daar waar dat bij APF-en meestal in eigen kringen gebeurt. De overblijvers zijn de grotere fondsen, die steeds professioneler worden bestuurd. De verwachting is dat op termijn ongeveer 100 pensioenfondsen overblijven. Ook bij de andere uitvoerders, zoals verzekeraars, gaat de consolidatieslag door.
De pensioenrichtleeftijd is sinds gisteren 68 jaar. Alle pensioenovereenkomsten moeten hierop zijn aangepast. De AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2023. Werkgevers die hun pensioenovereenkomst nog niet hebben aangepast, moeten in ieder geval de risicodekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid goed hebben geregeld.

Contouren nieuwe stelsel zichtbaar
Sinds de start van kabinet Rutte III, dat heeft aangegeven het pensioenstelsel te willen vernieuwen, zijn de contouren van het nieuwe stelsel zichtbaar geworden. In het akkoord staat onder meer dat er individuele pensioenpotten moeten komen met behoud van de collectieve uitvoering en de verplichte deelname. De doorsnee systematiek, waarbij iedereen dezelfde premie betaalt en hetzelfde pensioen opbouwt, wordt afgeschaft. Met de overgang naar individuele potten breekt Nederland met de jarenlange Defined Benefit (DB)-traditie (middelloonregelingen). Nederland is een van de weinige landen waar DB-regelingen nog het dominante model vormen.
"Omdat het de bedoeling is dat de uitvoering van de plannen pas in 2020 begint, zal het regeerakkoord voorlopig geen effect op de dekkingsgraden hebben," stelt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. "Feit is dat de dekkingsgraad het afgelopen jaar flink is verbeterd. Zelfs indexatie komt heel voorzichtig weer in zicht. Het risico is dat daarmee de druk afneemt om het stelsel te hervormen."
 

 
 Doorsturen   Reageer  

 

Laatste nieuws

 Aantal zoekopdrachten naar ‘groene’ banen neemt toe
 Wet- en regelgeving en bedrijfsgroei meest bepalend voor IT-investeringen
 Zes tips om de klant van de toekomst te binden
 

Gerelateerde nieuwsitems

 Nederlands pensioenstelsel verliest internationale A-status
 Risico’s op te hoge hypotheeklasten na pensioen
 Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt
 Financiële positie pensioenfondsen op lange termijn onzeker door politieke spanningen
 
 
reacties
 
Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN

Naam:
Emailadres:
URL: (niet verplicht) http:// 
 
Reactie/Opmerking:
Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.
 
Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.
Meer dan 100 gratis checklists voor ondernemers. Op Brisk Magazine, internetmagazine voor ondernemers.
reacties
Zzp’er, denk na over de risico’s die u loopt (2) 
Twee derde Nederlanders vreest voor oudedagvoorziening (1) 
Nederlander worstelt met financiële administratie (1) 
Nederlander beschikt niet over digitale vaardigheden voor de toekomst (1) 
Nederlander heeft geen vertrouwen in verandervermogen organisatie  (7) 
Zes tips voor een goede elevator pitch (1) 
'Smartphoneverbod is overcompensatie' (3) 
top10
Nederlander heeft geen vertrouwen in verandervermogen organisatie
Nederlander beschikt niet over digitale vaardigheden voor de toekomst
Bedrijven worstelen met balans tussen digitale innovatie en security
Zo verkleint u de afhankelijkheid van Office 365
Solliciteren? Vertel uw persoonlijke verhaal
Nederlander worstelt met financiële administratie
Mobiliteit goed voor werkgever en werknemer
Bedrijfsleven onder druk door politieke risico’s en politiek geweld
2,6 miljard records aangetast of gestolen in 2017
Organisaties die publieke cloud gebruiken kwetsbaar voor datadiefstal
meer top 10
vacatures
meer vacatures